Valdības plānos – ar LIZDA nesaskaņotas izmaiņas

1453015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedribas (LIZDA) priekšsēdētāja I. Vanaga un priekšsēdētājas vietniece I. Priževoite 5.jūlijā piedalījās Ministru kabineta sēdē, kurā tika izskatīti MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. LIZDA Ministru kabinetā pieprasīja, lai:

1. Tiktu izņemts no MK noteikumu protokola lēmuma punkts, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo skolotāju darba algu. Šis punkts paredz, ka no 01.09.2016. pašvaldībām pirmsskolas skolotājam ir jānodrošina 560 eiro par likmi (40h) un pēc brīvprātības principa pašvaldības var lemt par darba algas palielinājumu. Par šādām izmaiņām MK noteikumos sociālie partneri tika informēti Ministru kabineta sēdes ietvaros. Iepriekš LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolās visiem strādājošajiem skolotājiem darba samaksa no 01.09.2016. būs 620 eiro un no 01.09.2017. 680 eiro. Tiekoties ar Ministru prezidentu M. Kučinski, LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolas skolotāju nevienlīdzība tiks risināta pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika ietvaros.

2. Protokollēmums tiktu papildināts ar diviem punktiem:

– uzdot IZM izveidot darba grupu, kas līdz septembra beigām izstrādās pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektu.
izstrādāt MK noteikumus par sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudē darbu. Programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš 01.01.2017.

3. Izslēgtu no MK noteikumiem punktu “Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.”, kas dod iespējas gan valstij, gan pašvaldībām nepildīt spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Ministru kabineta sēdē tika arī izskatīti grozījumi MK noteikumu Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”, kas iepriekš netika saskaņoti ar arodbiedrību. Grozījumi šajos MK noteikumos paredz, ka pedagogi turpmākos divus gadus nevarēs pretendēt un iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm. Arodbiedrība ir neapmierināta, ka Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņoja grozījumus ar sociālajiem partneriem un neievēroja formālo procedūru, kas paredz normatīvo aktu saskaņošanas kārtību.

LIZDA lems par pedagogu turpmāko rīcību, sasaucot Valdes ārkārtas sēdi nākamajā nedēļā.

ziņas avots: www.lizda.lv

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *