Arodbiedrības

Arodbiedrība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālekonomiskās intereses.

Latvijā arodbiedrības darbojas saskaņā ar LR likumu “Par arodbiedrībām”, citiem spēkā esošajiem likumiem un arodbiedrību statūtiem, kā arī ievērojot principus un normas, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskajos paktos un konvencijās.

► Likums “Par arodbiedrībām” [saite]

► Kā izveidot vai iestāties arodbiedrībā? [saite]

► Arodbiedrību ziņas portālā Kreisie.lv [saite]

Latvijas arodbiedrības

► Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība (LBAS) – www.lbas.lv, www.arodbiedribas.lv

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība – www.lizda.lv

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība – www.lakrs.lv

Latvijas apvienotā policistu arodbiedrība – www.policistuarodbiedriba.lv

Latvijas celtnieku arodbiedrība – www.lca.lv

Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība – www.ldzsa.lv

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrība – www.lsab.lv

Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība – www.latseaunion.lv

Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrība – www.lvipufda.lv

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība – www.lvsada.lv

Latvijas māsu arodbiedrība – www.masas.lv

Latvijas apvienoto biedru arodbiedrība – www.arodbiedriba.lv

Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība – www.lidarodbiedriba.lv

Saraksts tiek papildināts!