Arodbiedrības


Share 'Arodbiedrības' on Draugiem Share 'Arodbiedrības' on Facebook Share 'Arodbiedrības' on Google+ Share 'Arodbiedrības' on LinkedIn Share 'Arodbiedrības' on LiveJournal Share 'Arodbiedrības' on Pinterest Share 'Arodbiedrības' on Tumblr Share 'Arodbiedrības' on Twitter Share 'Arodbiedrības' on Wordpress Share 'Arodbiedrības' on Email

Arodbiedrība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālekonomiskās intereses.

Latvijā arodbiedrības darbojas saskaņā ar LR likumu “Par arodbiedrībām”, citiem spēkā esošajiem likumiem un arodbiedrību statūtiem, kā arī ievērojot principus un normas, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskajos paktos un konvencijās.

► Likums “Par arodbiedrībām” [saite]

► Kā izveidot vai iestāties arodbiedrībā? [saite]

► Arodbiedrību ziņas portālā Kreisie.lv [saite]

Latvijas arodbiedrības

► Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība (LBAS) – www.lbas.lv, www.arodbiedribas.lv

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība – www.lizda.lv

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība – www.lakrs.lv

Latvijas apvienotā policistu arodbiedrība – www.policistuarodbiedriba.lv

Latvijas celtnieku arodbiedrība – www.lca.lv

Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība – www.ldzsa.lv

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrība – www.lsab.lv

Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība – www.latseaunion.lv

Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrība – www.lvipufda.lv

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība – www.lvsada.lv

Latvijas māsu arodbiedrība – www.masas.lv

Latvijas apvienoto biedru arodbiedrība – www.arodbiedriba.lv

Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība – www.lidarodbiedriba.lv

Saraksts tiek papildināts!

Comments are closed.


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie