Ministru kabinets

Informatīvie tālruņi:80000120 (bezmaksas), 67082934, 67082800
E-pasts: vk@mk.gov.lv

Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš
sekretāre: 67082801, mps@mk.gov.lv


MINISTRIJU VADĪBA UN STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI


Aizsardzības ministrs Artis Pabriks [kontakti]

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs [kontakti]

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro [kontakti]

Finanšu ministrs Jānis Reirs [kontakti]

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens [kontakti]

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska [kontakti]

Kultūras ministrs Nauris Puntulis [kontakti]

Labklājības ministre Ramona Petrāviča [kontakti]

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits [kontakti]

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns [kontakti]

Veselības ministre Ilze Viņķele [kontakti]

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce [kontakti]

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards [kontakti]

Ministru kabinets ir Latvijas valsts valdība jeb valsts augstākā izpildvara. Tā sastāvu un darbību nosaka Latvijas Republikas Satversme un Ministru kabineta iekārtas likums. Ministru kabinetu sastāda persona, kurai to uztic darīt Valsts Prezidents.

Ministru kabinets sastāv no Ministru prezidenta un viņa aicinātiem ministriem. Kā pilntiesīgu kabineta locekli Ministru prezidents var kabinetā aicināt vienu Ministru prezidenta biedru un vienu vai vairākus ministrus īpašiem uzdevumiem. Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministru kompetenci nosaka Ministru kabinets. Ministru prezidents var iecelt amatā valsts ministru. Ministru prezidents papildus saviem tiešajiem pienākumiem var uzņemties arī vienas ministrijas pastāvīgu vadību.

Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes. Ministru kabinetam pieder likumu ierosināšanas tiesības un tiesības iecelt vai apstiprināt amatos daļu civildienesta ierēdņu. Ministru kabinets apspriež vai izlemj visus jautājumus, kas ir tā kompetencē saskaņā ar Satversmi un likumiem. Ministru kabinets var izdot normatīvus aktus – noteikumus šādos gadījumos:

► ja likumā noteiktas īpašas pilnvaras jeb deleģējums Ministru kabinetam;

► ja attiecīgais jautājums nav noregulēts ar likumu.

Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi nedrīkst būt pretrunā Satversmei un likumiem. Noteikumos jābūt norādei, uz kāda likuma pamata tie ir izdoti.