NVO

Nevalstiskās organizācijas ir atklātas organizācijas, kas apvieno biedrus pēc brīvprātības principa (biedrības) vai arī kopīgu mantu un citus resursus (nodibinājumi jeb fondi) kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot katras konkrētās organizācijas ideoloģiju.

Nevalstiskās organizācijas darbojas sabiedrības un tās grupu interesēs, un to darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu.

Sabiedrībā NVO uzstājas kā LR Satversmei lojāla, bet citādi neatkarīga viedokļa paudējas un darbojas kā saikne starp sabiedrību un valsts varu.

Latvijas NVO saraksts: [saite]

Biedrību un nodibinājumu likums: [saite]

Kā reģistrēt biedrību vai nodibinājumu (fondu): [saite]

NVO juridiskie aspekti, grāmatvedība, lietvedība: [PDF]

Apkaimju iniciatīvu rokasgrāmata: [PDF]