Kāpēc Latvijā vajag kreisos?

Nav nekas jauns, ka pēc ikkatrām Saeimas vēlēšanām mēs gaužamies, ka nekas nav mainījies. Mūsu, vēlētāju, intereses ievēlētajām politiskajām partijām vienmēr bijušas un ir sekundāras. Un kādēļ lai notiktu reālas pārmaiņas, ja vienmēr ievēlam vienus un tos pašus, sauktus par Latvijas ceļu, Tautas partiju, ZZS, Tēvzemiešiem vai LPP… tie paši labējie, kuri jau pēc savas būtības un pamatvērtībām pārstāv lielkapitālu, lieluzņēmējus, brīvo tirgu, visa un visu liberalizāciju, tikai uz katrām vēlēšanām šie labējie uzvelk arvien jaunu skaistu  džemperīti, lai iepatiktos un koši izrādītos. Ja gribam reālas pārmaiņas, kas spēj mums piedāvāt ko jaunu pēc būtības, parlamentā jāievēl kreisi domājoši politiķi.

Autors: Ansis Dobelis

Tikai tad, kad parlamentā un pašvaldībās ar pietiekami lielu pārstāvniecību būsim ievēlējuši politiķus, kuri realizēs sociāldemokrātisku politiku, mēs ar lieliem soļiem virzīsimies uz to dzīves līmeni un kvalitāti, kādu bauda Rietumeiropas iedzīvotāji. Ko tad spēj piedāvāt kreisā, sociāldemokrātiskā politika Latvijai?

► nodokļu politiku, kas tiek balstīta uz solidaritātes un progresivitātes principiem. Tas nozīmē nodokļu politiku, kad tiem, kuriem ir mazāki ienākumi, ir mazāks nodokļu slogs. Šodienas Latvijā nodokļu slogs darba algai būtu būtiski jāsamazina skolotājiem, medicīnas darbiniekiem, policistiem un daudziem citiem strādniekiem. Savukārt tie, kuri izmantojot sabiedrības resursus (infrastruktūru, cilvēkus utt.) gūst lielus ienākumus un ir kļuvuši ļoti turīgi, maksā lielākus nodokļus. Tikai šāda nodokļu politika ir taisnīga un spēj veidot labklājības valsti ar plašu vidusslāni. Rietumeiropas valstis tam ir lielisks pierādījums;

► nodokļu politiku, kas nodrošina izaugsmi un atbalstu tiem uzņēmumiem, kas ražo produkciju ar pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Ir jāpārtrauc valsts tautsaimniecību balstīt uz pirkšanu un pārdošanu, uz spekulatīviem darījumiem, kas nespēj nodrošināt stabilu ekonomikas izaugsmi. Sociāldemokrātu nodokļu politika veicinātu ģimenes, mazo un vidējo uzņēmumu uzplaukumu Latvijā;

► valstij stratēģiski svarīgi uzņēmumi tiek saglabāti valsts jeb sabiedrības īpašumā. Pie šādiem uzņēmumiem un īpašumiem var pieskaitīt energokompānijas, dzelzceļu, autoceļus, Latvijas gadījumā valsts mežus, un citus, no kuru darbības būtiski ir atkarīga valsts tautsaimniecība. Prasmīgi apsaimniekojot šos uzņēmumus un īpašumus, valstij ir iespējams nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un no šiem valsts īpašumiem gūtās peļņas stiprināt sociālo sistēmu, izglītību, veselības aprūpi un infrastruktūru Latvijā;

► valsts finansētu izglītību. No bērnu dārza līdz pat augstākajai izglītībai. Mēs, Latvija, esam viena no retajām Eiropas valstīm, kur tik pat kā vairs nav valsts finansēta augstākā izglītība.  Septembrī, kad bērni jālaiž uz skolu, jāsāk šaubīties vai arī pamata un vidējā izglītība Latvijā ir valsts apmaksāta, jo grāmatas, skolas burtnīcas un citi mācību materiāli tikai formāli tiek nodrošināti no valsts puses. Reāli par tiem samaksā bērnu vecāki. Kreisā politika paredz, ka vismaz līdz pirmās augstākās izglītības iegūšanai ikvienam būtu jābūt iespējai mācīties par valsts budžeta līdzekļiem;

► no valsts budžeta līdzekļiem nodrošinātu veselības aprūpi. Sociāldemokrātija uzskata, ka tikai valsts, kurā ir labi izglītoti un veseli pilsoņi, ir spējīga radīt labklājību un augstu dzīves kvalitāti. Veselības aprūpei jābūt pieejamai ikvienam. Šodienas Latvijā Tautas partijas vadībā ir izveidota tāda veselības aprūpes sistēma, kas kvalitatīvu un savlaicīgu palīdzību nodrošina tikai tiem, kuru “maka biezums” ir stipri virs vidējā;

► spēcīgu sociālo pabalstu un atbalsta sistēmu, kas Latvijas iedzīvotājiem spēj sniegt drošību situācijas, kad nākas saskarties ar darba zaudējumu, veselības problēmām vai ģimenes pieaugumu.  Šāda sistēma veicina iedzīvotāju lojalitāti pret savu valsti, motivē maksāt nodokļus un ļauj ikvienam savu nākotni saistīt ar Latviju.

Tās ir tikai dažas svarīgas lietas, kas ir raksturīgas teju katrai Rietumeiropas labklājības valstij, kur politikā nozīmīgu lomu spēlējuši kreisie politiskie spēki. Šādas lietas varētu raksturot arī Latvijas politiku, bet tas notiks tikai tad, kad pie lēmumu pieņemšanas būs partijas ar kreisu ideoloģiju.

P.S. Nereti tiek uzdots jautājums: kur tam visam ņemt naudu? Atbilde ir vienkārša – valsts ekonomikai jābūt balstītai uz ražošanu, jāizmanto vietējie resursi, it īpaši energoresursi, jāceļ darba produktivitāte, jāievieš progresīvā nodokļu sistēma, jāuzlabo policijas, VID un citu kontrolējošo institūciju darbs… tad nauda pietiks. Kā to visu izdarīt? Par to nākamajos rakstos un diskusijās!

Vēl šajā kategorijā:

12 comments for “Kāpēc Latvijā vajag kreisos?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *