Tag: uzņēmēji

Informācijas aprite – jāuzlabo!

Mūsu valsts stratēģiskais mērķis ir veicināt jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstību Latvijā. Diemžēl, kā to mūsu valdība ir pierādījusi jau neskaitāmas reizes, vārdi nesaskan ar darbiem. No vienas puses, tiek piedāvāti jauni risinājumi, kā cilvēks var uzsākt komercdarbību ar, itin kā,…