Tag: ierosinājums

Nacionālā attīstība – ierosinājumi

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi savus ierosinājumus Nacionālās attīstības plānam (NAP), lūdzot pievērst īpašu uzmanību tā formai. Arodbiedrības uzskata – ja jau tas ir plāns, tajā jābūt šādām sadaļām: uzdevums, izpildītājs (atbildīgais), izpildes termiņš, finansējums, indikatori.  Pašreizējā plānā daudzas…

Par koplīgumiem

Lai izteiktu arodbiedrību priekšlikumus par koplīgumu normu piemērošanu, vakar, 18. jūnijā, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi vēstuli Labklājības ministrijas (LM) Darba departamentam un Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei (NTSP). Vēstulē analizēts LM Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu…