Eiropā piedzīvojam reorganizāciju

Šodien, 30.septembrī Rīgā bija ieradies Eiropas Sociāldemokrātu partijas (PES) ģenerālsekretārs Filips Korderī (Philip Cordery). Diskusijā ar interesentiem Korderī pauda viedokli par sociāldemokrātiju Eiropā un Latvijā, uzsverot, ka krīze visās Eiropas Savienības valstīs ir līdzīga. Tā ir labējo partiju radīta, bet šobrīd šīs partijas ar savu virzīto politiku turpina atbalstīt bankas, nevis valstis un to iedzīvotājus, kuri atrodas finansiālās grūtībās.

Autors: Lelde Kaunese

Korderī izteiktais redzējums par vēlēšanām krīzes laikā bija iedrošinošs: „Krīze nosaka, kā balsot. Tādēļ, lai gan vairums iedzīvotāju nav apmierināti ar labējo politiku, grūtajā situācijā viņi labāk izvēlas neko nemainīt. Tomēr nevajag padoties! Ir jāturpina iedzīvotājiem stāstīt par mūsu idejām.”

Turpinot PES ģenerālsekretārs kā ļoti pozitīvu iezīmi minēja sociāldemokrātijas reorganizāciju visā Eiropā, kas veicama, lai padarītu komunikāciju efektīvāku un darbu pamatīgāku. „Mēs to sasniegsim, jo mums ir īstie cilvēki un pareizās idejas ko piedāvāt iedzīvotājiem,” sacīja Korderī. Viņš atzina, ka pienācis laiks patiesām izmaiņām, tādēļ sociāldemokrāti šobrīd gatavo jaunu programmu un Eiropā veidojas jaunu sociāldemokrātu līderu paaudze (piemēram, Vācijā, Polijā un Francijā), kas nav saistīti ar pagātnes kļūdām, kas pastāvēs par izvirzītajām idejām un realizēs jauno programmu.

PES atzīst, ka arī sociāldemokrāti vainojami pie ekonomiskās krīzes attīstības, tomēr vienlaikus viņi aktīvi piedalījušies alternatīvu risinājumu izstrādāšanā. Budžeta konsolidācija ir nepieciešama, bet tajā pašā laikā jāmeklē arī jauni ienākumu avoti, ko izmantot ekonomikas attīstībai un kas nestrādātu iedzīvotājiem par sliktu. Tāpēc PES piedāvā ieviest finanšu darījumu nodokli, lai par krīzes sekām maksātu tie, kas to izraisījuši, bet šobrīd nepiedalās ekonomikas atveseļošanā. Korderī uzsvēra arī stingrākas ekonomikas regulācijas nepieciešamību Eiropā kopumā, nevis katrā valstī atsevišķi, lai kopā varētu apkarot bezdarbu un veicināt sociālo aizsardzību. Turklāt jaunradītajām darba vietām jābūt kvalitatīvām, it īpaši tajās valstīs, kuras ekonomikas krīzes ietekmē ir stipri novājinātas. Kā nozīmīgs līdzeklis ekonomikas atveseļošanā ir nodokļu sistēmas regulācija, sākot ar progresīvās nodokļu sistēmas ieviešanu, kas būtu taisnīgāka un darba ļaudīm pieejamāka kā izlīdzinātā nodokļu sistēma.

Korderī pauda atbalstu sociāldemokrātiem Latvijā un aicināja arī turpmāk iesaistīties Eiropas līmeņa aktivitātēs kopīgu mērķu sasniegšanai.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *