Latvijas arodbiedrību paziņojums

Pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos atsevišķi politologi cenšas arodbiedrību rīkoto pasākumu „Nē – bargai taupībai, jā – izaugsmei!”, kas notiks 29. septembrī, bez jebkādas motivācijas politizēt, saucot to par vienas vai otras politiskās partijas propagandas vai reklāmas pasākumu pirms Saeimas vēlēšanām.

No Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības (LBAS) izplatītā paziņojuma

Mēs kategoriski noraidām šāda veida paziņojumus kā pilnīgi nepamatotus un uzskatām, ka to autori tādējādi izrāda nekompetenci, savus spriedumus nebalstot ne uz pieejamo informāciju, ne arī uz arodbiedrību publiskajiem paziņojumiem. Tas ir kārtējais mēģinājums tracināt cilvēkus, sarīdīt pirms vēlēšanām savā starpā dažādu profesiju un tautību cilvēkus, piekarot tiem jau iepriekš sagatavotas konkrētu partiju atbalstītāju birkas.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Ļoti žēl, ka pat tādas uz objektivitāti pretendējošas organizācijas kā „Providus” eksperte Iveta Kažoka, laikam uz brīdi atpūšoties no politisko partiju apvienības „Vienotība” slavināšanas un reklamēšanas, mēģina neargumentēti politizēt arodbiedrību pasākumu, izsakot bērnišķīgus un neprofesionālus apsvērumus. Bet varbūt tā ir atsevišķu politiskajām partijām pietuvinātu „ekspertu” reakcija uz arodbiedrību neatkarību, nepakļaušanos valdības nepamatotajai taupības politikai, kritiskajiem izteikumiem par haotisko darbu pie Latvijas 2011. gada budžeta projekta, nesaprotamajām nodokļu politikas izmaiņām un paviršās funkciju izvērtēšanas?”

Savukārt politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” izplatītajiem paziņojumiem par atbalstu Eiropas akcijai un līdzdalību tajā nav nekāda sakara ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajiem pasākumiem. Tieši otrādi, „Saskaņas centrs” ir viena no tām retajām politiskajām partijām, kas nereaģēja uz LBAS prasībām un priekšlikumiem politiskajām partijām un to apvienībām uz 10.Saeimas vēlēšanām, atsakoties no konstruktīvas sadarbības un sarunām.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība vēlreiz uzsver, ka tās organizētā akcija nekādi nav saistīta ne ar vienu Latvijas politisko partiju. Jebkādas provokācijas no politisko partiju puses netiks pieļautas, un provokāciju autori tiks nodoti tiesībsargājošajām institūcijām, kuras noteikti uzraudzīs LBAS pasākumu.

Eiropas arodbiedrību konfederācija 29. septembri ir izsludinājusi par dienu akcijai „Nē – bardzībai, jā – izaugsmei un darbam!”. Šajā dienā Eiropas arodbiedrību konfederācija aicina visus strādājošos cilvēkus organizēt dažādus protesta pasākumus – mītiņus, demonstrācijas, streikus, piketus, sapulces, cita veida akcijas, lai pievērstu uzmanību daudzu Eiropas valstu valdību nekonstruktīvajai rīcībai, nespējai rast saprātīgu izeju no krīzes, bet ar nesamērīgiem taupības pasākumiem lemjot savas valstis ilgstošai ekonomiskajai stagnācijai un to iedzīvotājus nabadzībai.

Arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 29. septembrī organizē virkni pasākumu gan Rīgā, gan arī reģionos. Akcijas centrālie pasākumi notiks Rīgā: plkst. 12:00 pie Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, kur pulcēsies Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības pārstāvji, un plkst. 13:00 pie Ministru kabineta ēkas uz Brīvības ielas, kur savu līdzdalību apliecinājušas daudzas nozaru arodbiedrības, kā arī virkne nevalstisko organizāciju. Vienlaikus akcijas pasākumi notiks arī Liepājā, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *