Jārisina jaunatnes problēmas!

21 / 09 / 2010
Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Draugiem Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Facebook Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Google+ Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on LinkedIn Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on LiveJournal Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Pinterest Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Tumblr Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Twitter Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Wordpress Share 'Jārisina jaunatnes problēmas!' on Email

Lai reaģētu uz krīzes ietekmēto jauniešu problēmām, Eiropas Sociāldemokrātu partija (PES) un Eiropas Sociāldemokrātu Jaunatnes apvienība (ECOSY) kritizējuši Eiropas Komisijas pamatiniciatīvu “Jaunatne kustībā” (Youth on the Move) kā nepietiekami spēcīgu, lai veiksmīgi cīnītos ar jauniešu diskrimināciju Eiropā.

Tulkoja: Katrīna Koškina, Jaunatnes Sociāldemokrātiskā savienība

PES priekšsēdētājs Pols Nīrups Rasmusens uzsvēris: “Krīze sevišķi nežēlīgi ietekmē jauniešus, un, ja Eiropas Komisija neizstrādās skaidru stratēģiju cīņai ar šo problēmu, mēs riskēsim zaudēt veselu paaudzi jauniešu bezdarba un nabadzības dēļ. Es aicinu Komisiju ieviest jaunatnes garantiju, kas jauniešiem piedāvātu darbu, praksi vai tālākizglītību četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas. Tāpat jānostiprina jauniešu darba tirgus, radot vairāk jauniešiem piemērotu darbavietu un uzlabojot nodarbinātības mehānismu. Praktikantiem jābūt labāk aizsargātiem, praksei piemērojot minimālos Eiropas standartus.”

Kā apgalvojusi ECOSY priekšsēdētāja vietniece un deputāte Katarīna Ņevedalova, “ECOSY uzskata, ka izglītībai un jauniešiem jābūt galvenajiem elementiem pamatiniciatīvā “Jaunatne kustībā”. Eiropas Komisijas skatījumā studenti ir vienkārši nākotnes darbaspēks, akadēmiskā izglītošanās tiek reducēta uz profesionālajām iemaņām, un Komisija nemaz nerunā par izglītības demokratizāciju.” Ņevedalova piebildusi arīdzan, ka “mobilitāte var būt galvenais faktors, lai uzlabotu izglītību.

Procedūras, lai nostiprinātu mobilitāti un uzlabotu izglītības kvalitāti, kuras nav minētas iniciatīvā, iekļauj aktīvu darbu ar mērķauditoriju, kam ir zemāks izglītības līmenis, efektīvāku apmaiņas inkorporāciju augstākās izglītības sistēmās, jo īpaši radot pieeju strukturālajiem fondiem, lai uzlabotu izglītības infrastruktūru dalībvalstīs.

Lai īstenotu šos mērķus, ir nepieciešams reāls ieguldījums, un man kā jaunajai deputātei tā būs prioritāte, lai nodrošinātu, ka „Jaunatnes kustībā” budžets ir pietiekami liels šo mērķu sasniegšanai.”

Konteksts:

Eiropas Komisija trešdien, 15.septembrī publicēja paziņojumu par pamatiniciatīvu “Jaunatne kustībā – iniciatīva, lai atļautu jauniešu potenciālam sasniegt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Eiropas Savienībā”. Iniciatīva radīta, lai noteiktu prioritātes Komisijas jaunatnes politikā turpmākos desmit gadus, un tā ir daļa no Eiropa 2020 stratēģijas.

“Jaunatne kustībā” pamatiniciatīva ir otrā no septiņām iniciatīvām, kas detalizēti ataino Eiropas Komisijas mērķus attiecībā uz atsevišķām politikas pamatnozarēm Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros.Pašlaik jauniešu bezdarbs ES kopumā ir vairāk nekā 20%, bet atsevišķās dalībvalstīs tas sasniedzis pat 40%.Līdz šim „Jaunatne kustībā” pamatiniciatīva un ES 2020 stratēģija kopumā nav varējusi izstrādāt skaidrus principus cīņai ar jauniešu problēmām.

Eiropas Sociāldemokrāti aicina Komisiju izstrādāt konkrētus mehānismus, lai:
– radītu vairāk darbavietu;
– nodrošinātu piemērotu darbu jauniešiem;
– uzlabotu jauniešu darbā pieņemšanas procedūru;
– detalizētu jauniešu nodarbinātības mehānismus;
– novērstu bīstamas darba vietas;
– cīnītos ar bērnu un jauniešu nabadzību.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie