Visretāk streiko latvieši

BNS: Latvijas, Igaunijas un Austrijas iedzīvotāji ir visretāk streikojošie Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņi, liecina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda “Eurofound” publiskots pētījums.

Pētījuma rezultāti rāda, ka visbiežāk streiku kā piemērotāko protesta veidu izvēlas strādājošie Dānijā, Francijā un Beļģijā. Šajās valstīs laikā no 2005. līdz 2009.gadam streikos uz 1000 strādājošajiem vidēji zaudētas attiecīgi 159,4, 132 un 78,8 darbadienas.

Savukārt par visretāk streikojošajiem ES iedzīvotājiem uzskatāmi austrieši, igauņi un latvieši. Austrijā laikā no 2005. līdz 2009.gadam streikos nav zaudēta neviena darbadiena, savukārt Igaunijā un Latvijā šis rādītājs ir ļoti mazs – attiecīgi 0,1 un 0,8 darbadienas uz 1000 darba ņēmējiem.

Lietuvā šajā periodā strādājošo protesta akcijās zaudēta 8,1 darbadiena.

Pētnieki arī norāda, ka būtiski atšķiras streiku un citu protesta akciju daudzums ES vecajās un jaunajās dalībvalstīs. Ja 15 vecajās dalībvalstīs laikā no 2005. līdz 2009.gadam protesta akcijās vidēji zaudētas 43,6 darbadienas uz 1000 strādājošajiem, tad 12 jaunajās dalībvalstīs šis rādītājs ir daudz zemāks – tikai 11 dienu.

Apkopotā informācija liecina, ka visbiežāk darbu pārtrauc rūpniecības sektorā strādājošie, tiem seko valsts sektora darbinieki un transporta un sakaru jomā strādājošie. Turklāt visbiežākais streiku iemesls ir darba devēju un ņēmēju nevienprātība jautājumā par darba samaksu.

Pētījumā apkopoti dati par ES dalībvalstīm, izņemot Bulgāriju, Čehiju un Grieķiju, kā arī par blokā neietilpstošo Norvēģiju.

Vēl šajā kategorijā:

1 comment for “Visretāk streiko latvieši

  1. Ivars
    02 / 09 / 2010 at 12:00

    Igaunijā jau situācija ir pilnīgi cita – nav iemesla streikot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *