Par koplīgumiem

19 / 06 / 2010
Share 'Par koplīgumiem' on Draugiem Share 'Par koplīgumiem' on Facebook Share 'Par koplīgumiem' on Google+ Share 'Par koplīgumiem' on LinkedIn Share 'Par koplīgumiem' on LiveJournal Share 'Par koplīgumiem' on Pinterest Share 'Par koplīgumiem' on Tumblr Share 'Par koplīgumiem' on Twitter Share 'Par koplīgumiem' on Wordpress Share 'Par koplīgumiem' on Email

Lai izteiktu arodbiedrību priekšlikumus par koplīgumu normu piemērošanu, vakar, 18. jūnijā, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi vēstuli Labklājības ministrijas (LM) Darba departamentam un Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei (NTSP). Vēstulē analizēts LM Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos un izteikti arodbiedrību iebildumi un ierosinājumi.

3. jūnijā notika NTSP sēde, no kuras dienas kārtības jautājums par koplīgumiem tika izņemts. Tas notika pēc LBAS iniciatīvas, jo arodbiedrības nebija iepriekš iepazīstinātas ar LM Informatīvo ziņojumu par šo tēmu, un ziņojumā bija skarti ne tikai koplīgumi valsts kapitālsabiedrībās, bet visā valsts sektorā.

Līdz 18. jūnijam LBAS dalīborganizācijas izteica savus priekšlikumus, kas tika apkopoti un nosūtīti uz LM un NTSP. LM Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos un arodbiedrību ierosinājumi tiks apspriesti nākamajā NTSP sēdē.

Saites:

1. LM Informatīvais ziņojumu par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos

2. LBAS vēstule Labklājības ministrijas Darba departamentam un NTSP par Informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos

Vēl šajā kategorijā:

Tags: ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie