Amatpersonu tiesību realizācija

13 / 12 / 2017
Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Draugiem Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Facebook Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Google+ Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on LinkedIn Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on LiveJournal Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Pinterest Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Tumblr Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Twitter Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Wordpress Share 'Amatpersonu tiesību realizācija' on Email

Nedēļas nogalē, 8.decembrī, Valsts policijas koledžas telpās norisinājās Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) ikgadējais delegātu kongress.

informāciju sagatavojusi LIDA valde

Kongresā par paveikto un nākamā gada plāniem informāciju sniedza LIDA valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns. Kongresa dalībniekus uzrunāja Valsts policijas (VP) priekšnieks Ints Ķuzis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks Intars Zitāns, Valsts robežsardzes (VRS) Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks Vladimirs Zaguzovs un Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egīls Baldzēns.

A.Augustāns, vērtējot paveikto, uzsvēra, ka „2017.gads arodbiedrībai bijis veiksmīgs un tā stabili turpina savu attīstību. Aizvadītajā gadā vērojams stabils biedru skaita pieaugums, kas liecina, ka cilvēki aktīvāk sākuši domāt par savu tiesību realizāciju un dienestu attīstību. Kopumā biedru skaits pieaudzis par 300 cilvēkiem un šobrīd LIDA apvieno vairāk nekā 2650 amatpersonas, kuras strādā vai dienesta pienākumus pilda Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas iestādēs, kā arī virknē pašvaldību iestāžu, piemēram, pašvaldības policijas darbinieki”.

A.Augustāns norādīja, ka “papildus tiesiskajai aizsardzībai, ko sniedzam saviem biedriem, nodrošinām arī materiālās palīdzības sniegšanu dažādos gadījumos. Šajā gadā esam kļuvuši par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizāciju (LBAS). Līdz ar dalību LBAS, LIDA bija iespēja vienoties par sadarbību ar krājaizdevu sabiedrību, tādēļ LIDA biedriem ir iespējas saņemt aizdevumus un veidot uzkrājumus ar izdevīgākiem noteikumiem nekā piedāvā komercbankas un citi komersanti. Šobrīd ir uzsāktas sarunas arī ar citām organizācijām un uzņēmējiem, kas nākotnē garantētu vēl lielāku ieguvumu LIDA biedriem no dalības arodbiedrībā.”

VP, VUGD un VRS pārstāvji savās uzrunās izteica pateicību LIDA par līdzšinējo pozitīvo sadarbību un pauda gatavību turpināt iesākto darbu nākotnē, lai kopīgi veicinātu dienestu attīstību. VP priekšnieks I.Ķuzis savas uzrunas laikā īpaši uzsvēra iestādes un arodbiedrības ciešas sadarbības nepieciešamību jautājumos, kas skar gaidāmo reformu valsts pārvaldē, savukārt LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns pozitīvi novērtēja LIDA līdzšinējo darbību un pauda gandarījumu, ka iekšlietu jomā ir spēcīga arodbiedrība, kuras mērķi ir veicināt pārstāvētās sfēras attīstību. VRS pārstāvis V.Zaguzovs uzsvēra, ka līdzšinējā LIDA darbība ir aktualizējusi svarīgus jautājumus VRS, kuru risināšanai šobrīd tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Savas uzrunas noslēgumā A.Augustāns uzsvēra:

„LIDA ir kopā ar dienestiem, LIDA ir daļa no dienestiem. Ar šādu devīzi uzsākam savas darbības nākamo posmu. Pateicoties līdzšinējās darbības rezultātiem 2018.gadā varēsim vēl vairāk pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar dienestu attīstību.

Dienesti nav tikai tehnikas vienības, ēkas un normatīvie akti. Katra dienesta stūrakmens ir darbinieki. Rūpējoties par to, lai katram darbiniekam būtu pieejami visi viņa dienesta pienākumu pildīšanai nepieciešamie resursi, lai darbinieks dienesta pienākumus varētu pildīt atbilstošos apstākļos, lai, pildot dienesta pienākumus, darbinieks saņemtu atbilstošu un godīgu atalgojumu un, lai darbiniekam tiktu nodrošinātas visas sociālās garantijas, kā arī ievērotas visas tiesības, mēs uzlabosim ne tikai katra atsevišķa darbinieka stāvokli, bet arī stiprināsim dienestu, veicinot kvalitatīvu uzdevumu izpildi un profesionālu darbību.

Šie ir jautājumi, kas jārisina ne tikai iestāžu līmenī, bet arī ministriju līmenī kopīgi ar iestādēm. Tikai sadarbojoties un strādājot kopā, mēs spēsim sasniegt mērķi.”

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie