Par noilguma termiņu Darba likuma izpratnē

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) norāda, ka daudzi nodarbinātie nezina, ka Darba likums nosaka saīsinātus noilguma termiņus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām.

Darba likuma 31. pants nosaka noilguma termiņu, kad darbiniekam ir tiesības prasīt no darba devēja nesamaksāto algu, prēmijas, piemaksas, kompensācijas, pabalstus, cita veida maksājumus:

“(1) Visi prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, noilgst divu gadu laikā, ja likumā nav noteikts īsāks noilguma termiņš.

(2) Ja darba devējam bija pienākums izsniegt darbiniekam rakstveida aprēķinu, šā panta pirmajā daļā noteiktais noilguma termiņš sākas ar aprēķina izsniegšanas dienu. Ja darba devējs aprēķinu neizsniedz, attiecīgais prasījums noilgst triju gadu laikā no dienas, kad aprēķins bija jāizsniedz”.

Šis Darba likuma pants attiecas arī uz valsts amatpersonām, kas atrodas dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādēs.

Pirms vērsties tiesā ar prasību pret darba devēju par neizmaksāto naudas summu, nepieciešams noskaidrot, vai nav iestājies noilguma termiņš.

Ieteicams arī izmantot Arodbiedrības pakalpojumus, lai savlaicīgi pieprasītu pienākošos neizmaksāto naudas summu un nenokavētu noteikto Darba likumā noteiktos termiņus.

A. Melnalksnis, 29545810

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *