Uzņēmumu reģistrs apstiprina partijas PROGRESĪVIE dibināšanu

Vakar, 2017. gada 8. martā, LR Uzņēmumu reģistrs ir ierakstījis politisko partiju reģistrā jauno partiju “PROGRESĪVIE”.

Partijas dibināšanas sapulce notika 25. februārī un pulcēja 223 dibinātājus. Jaunā partija apvieno progresīvi domājošus cilvēkus, lai piedāvātu alternatīvu Latvijas stagnējošajai politiskajai videi.

Atšķirībā no Latvijas politiskajām tradīcijām, progresīvie lēmuši vienoties ap idejām un to realizēšanas ceļiem, nevis vienu līderi, kura motīviem tiek pakārtota partijas darbība. Kopš dibināšanas sapulces pieteikumus uzņemšanai biedru pulkā aizpildījuši vairāki desmiti cilvēku, un kopskaits jau pārsniedz 300. Vairāk nekā 40% no jaunās partijas biedriem ir sievietes.

mediji@progresivie.lv

Gandarījumu par LR Uzņēmumu reģistra pozitīvo lēmumu neslēpa PROGRESĪVO vadītājs Māris Graudiņš:

“Partijas dibināšanas procesa birokrātiskums un dārdzība mums vēlreiz atgādināja, ar kādu administratīvo slogu ikdienā saskaras Latvijas uzņēmēji.

Līdzīgi kā Ziemeļvalstīs, valstij ir vairāk jāuzticas saviem pilsoņiem un to vēlmei paveikt labas lietas. Nevis, lai izvairītos no dažiem negodprātīgajiem, visu sabiedrību apkraut ar prasībām, ierobežojumiem, likumu un normu kaudzi. Tas kavē valsts veiksmīgu attīstību, un viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem būs šī birokrātiskā sloga samazināšana”.

Jaunā politiskā partija iestāsies par to, lai Latviju ekonomiski, sociāli un politiski tuvinātu Ziemeļvalstu modelim. Latvijas ekonomikā ir nepieciešamas nozīmīgas reformas, sākot ar ekonomikas politikas pamatu – nodokļu politiku.

PROGRESĪVIE uzskata: Latvijā ir jāievieš progresīvā nodokļu un nodevu sistēma, kurā pēc progresivitātes principa tiek piemērotas vienādas ienākuma nodokļa likmes visiem ienākumiem – gan darba algai, gan kapitāla pieaugumam, gan citiem ienākumiem. Vidusslānim, ģimenēm ar bērniem un trūcīgajiem valsts iedzīvotājiem ir jāsamazina nodokļi un nodevas. Nodokļu slogs no darbaspēka jāpārceļ uz patēriņu, tādējādi veicinot ražošanas attīstību.

Tāpat partijas veidotāji norāda, ka Latvijas valsts un sabiedrība jāveido uz atvērtības un iekļaušanas principiem. Latvijā ir atlicis tik maz iedzīvotāju, ka ir būtiski rūpēties, lai visi šeit jūtas novērtēti, drošībā un spējīgi realizēt savu potenciālu.

Visiem pilsoņiem neatkarīgi no to mantiskā stāvokļa, dzimuma, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, seksuālās orientācijas, vai nacionalitātes ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas un tiesības, tādējādi veicinot saliedētas sabiedrības veidošanos.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *