Viņai nepieciešams atalgojuma pieaugums

Brisele, 7. marts: Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) paziņojums par Starptautisko Sieviešu solidaritātes dienu.

Darba samaksas pieaugums sievietēm varētu samazināt samaksas atšķirības starp dzimumiem un veicināt ekonomiku, dodot miljoniem strādājošo sieviešu vairāk naudas tēriņiem.

avots: www.arodbiedribas.lv

Darba samaksas pieaugumu, kas samazina un gala rezultātā likvidē darba samaksas atšķirības sievietēm un vīriešiem varētu sasniegt:

  • Palielinot algas uzkopšanas, ēdināšanas darbiniekiem, aprūpētājiem, kasieriem un ierēdņiem – darba vietās, kur lielākā daļa strādājošo ir sievietes. Sievietes veido vairāk kā 80% no darbiniekiem tādās nozarēs kā, piemēram, personīgā aprūpe, uzkopšana un asistenti, reģistratori un veselības aprūpes speciālisti;
  • Ar vienotas likmes darba algu pieaugumu (pretstatā nediferencētam procentuālam pieaugumam, kas saglabā esošo atalgojuma nevienlīdzību);
  • Ar darba novērtējumiem: pārskatīt darbu, kurus galvenokārt veic sievietes, klasificēšanu, un palielinot samaksu līdzvērtīgi darbiem, ko galvenokārt veic vīrieši;
  • Ar atalgojuma caurskatāmību: kur atalgojums netiek noteikts koplīgumos, darba samaksas palielinājums nav caurskatāms, un vīrieši parasti vienojas par lielāku samaksas palielinājumu nekā sievietēm;
  • Ar sieviešu apvienošanos arodbiedrībās – algu starpība starp arodbiedrību biedriem ir uz pusi mazāka nekā algu starpība darbiniekiem, kuri nav apvienojušies arodbiedrībās.

“Atšķirības darba samaksā vīriešiem un sievietēm ir sāpīgas un netaisnīgas”, sacīja Montserata Mira, ETUC konfederālā sekretāre, “un prasa lielas cilvēciskas un ekonomiskas izmaksas. Ja netiks veikti pasākumi, lai paātrinātu vienādu atalgojumu, sievietēm būs jāgaida vairāk nekā 70 gadi, lai saņemtu tādu pašu atalgojumu kā vīriešiem. Vienāds atalgojums būtu vislielākā ekonomisko stimulu pakotne, ko Eiropa jebkad ir pieredzējusi, un palīdzētu miljoniem sieviešu izkļūt no nabadzības.”

“Zemāka samaksa nozīmē arī zemākas pensijas. Samazinot atalgojuma atšķirības starp dzimumiem, mēs arī palīdzētu samazināt pensiju starpību starp dzimumiem, kas nolemj daudzas sievietes nabadzībai vecumdienās. “

“Pievienojoties arodbiedrībām, sievietes un vīrieši var cīnīties par godīgāku atalgojumu un pret samaksas atšķirībām, koplīgumu slēgšana ir labākais veids, kā panākt pienācīgu algu kāpumu un samaksas caurskatāmību.”

Vidēji Eiropā sievietes pelna par 17 procentiem mazāk nekā vīrieši. Viens no iemesliem ir tas, ka sievietēm ir grūtāk saskaņot darba un ģimenes pienākumus. Tā rezultātā, nepilna laika darbs, mazie darbi un karjeras pārtraukumi ir biežāk novērojami sievietēm, un tam ir tieša ietekme uz algām.

ETUC ir uzsākusi kampaņu “Eiropai ir vajadzīgs algas pieaugums”, aicinot atalgojuma palielinājumu darbiniekiem visā Eiropā, un izbeigt nepamatotas samaksas atšķirības, tostarp pamatojoties uz dzimumu.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *