Uzsākta kompensāciju izmaksa iekšlietu darbiniekiem

Pēc 2016. gada 16. jūnija Augstākās tiesas sprieduma lietā Nr. SKA-347/2016 spēkā stāšanās – ar kuru noteikts, ka aizliegums pamest dienesta izpildes vietu pārtraukuma laikā ir apmaksājams, jo amatpersonai jāatrodas darba vietā, ietilpst aktīvā dienesta laiks un gatavības laikposms, kuru var pārtraukt izsaukums (darbs), – Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) sniegusi atbalstu biedriem un citiem darbiniekiem par iesnieguma sagatavošanu kompensācijas izmaksu.

Armands Augustāns, LIDA priekšsēdētājs

LIDA uzskatīja, ka nav pieļaujama naudas kompensāciju aizvietot ar brīvdienu laika piešķiršanu, jo tad būtiski palielinātos darba slodze citiem darbiniekiem, samazinātos darbinieku skaits un varētu ietekmēt iestāžu spējas efektīvi pildīt savus uzdevumus.

LIDA sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, pakļautiem dienestiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldi veica gan tiesas sprieduma analīzi, gan sprieduma ietekme uz darbinieku tiesībām saņemt ar likumu noteiktās kompensācijas par virsstundu darba laiku, lai novērstu atkārtotas tiesāšanas, kas radītu papildus zaudējumus valsts budžetam.

Saskaņā ar 2016. gada 29. novembra Ministru kabineta sēdē nolemto no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tika uzsākta  kompensācijas izmaksa par virsstundu darba laiku par laikposmu no 2014. gada 16. jūnija līdz 2016. gada 15. jūnijam tām IeM (Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – VUGD, Valsts robežsardzei – VRS) un Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei – IeVP) amatpersonām, kurām tika noteikts aizliegums pamest dienesta izpildes vietu pārtraukuma laikā. Pirmie, kas saņēma kompensācijas 2016. gada nogalē, ir VUGD un IeVP amatpersonas.

LIDA izsaka pateicību IeM, VUGD, VRS un IeVP par iespēju novērst nesaskaņas un panākt, ka par laikposmu no 2014. gada 16. jūnija līdz 2016. gada 15. jūnijam amatpersonām tiek izmaksāta naudas kompensācija.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *