Mobilitātes un darba tiesību izaicinājumi

12. un 13. oktobrī Slovākijas prezidentūras ES Padomes ietvaros ES arodbiedrības tikās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupas sanāksmē Bratislavā, lai pārrunātu arodbiedrību aktualitātes.

“Ja mēs neesam spējīgi sasniegt sociālu un ekonomisku augšupvērstu konverģenci, tad Eiropas nākotne ir pakļauta riskam,” sanāksmi atklājot, pauda Gabriele Bišofa, EESK Darba ņēmēju grupas prezidente.

www.arodbiedribas.lv

Debatēs dominēja jautājumi par darba tiesībām un sociālo kohēziju, nonākot pie pārliecības, ka labi dzīves apstākļi un darbinieku pārvietošanās brīvība visās 28 dalībvalstīs pašreiz ir vissvarīgākie jautājumi. Slovākijas arodbiedrību konfederācijas KOZ SR prezidents Jozefs Kollars uzsvēra, ka, veicot Eiropas darbu, esam pelnījuši Eiropas algas. Ir pienācis laiks pārmaiņām un iespējām, lai uzlabotu darba un sociālos apstākļus visiem darbiniekiem.

Slovākijas izaugsme ir viena no straujākajām Eiropā, bet darba algas joprojām ir salīdzinoši zemas, minimālā alga ir 405 EUR mēnesī. Ekonomikas ministrs Peters Žiga informēja par vairākiem algu starpības aspektiem, kā arī par Slovākijas valdības centieniem rast risinājumus šiem izaicinājumiem.

EESK prezidents Žoržs Dassis, diskutējot par ES projekta nākotni, uzsvēra, ka pastāv risks zaudēt visus 60 gados panāktos sasniegumus, ja ES neizdosies atjaunot pilsoņu uzticību, garantējot viņiem cienīgus dzīves un darba apstākļus, īpašu uzmanību veltot darbinieku pārvietošanās jautājumiem, kas ir vieni no pretrunīgākajiem Eiropas politikas veidošanā, īpaši attiecībā uz darbinieku norīkošanas direktīvas pārskatīšanu. ES jāpieņem steidzama rīcība, lai uzlabotu esošo likumdošanu. Ja nebūs taisnīgas likumdošanas, tad turpināsies darbinieku ekspluatēšana un viņu ticība ES iekšējam tirgum turpinās mazināties.

Mums joprojām ir noteikts pozitīvs redzējums par tādu Eiropu, kādu mēs vēlamies, tāpēc strādāsim tā, lai to sasniegtu.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *