Pasaules Banka vērtē Latvijas nodokļu sistēmu

15.jūnijā Finanšu ministrija organizēja konferenci – semināru „Latvijas nodokļu politikas izaicinājumi vidēja termiņa plānošanā”, kurā Pasaules Bankas eksperti iepazīstināja ar Latvijas nodokļu politikas izvērtējumu. Tajā piedalījās arī LBAS pārstāvji – NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes locekļi.  Konferences gaitā prezentācijas sniedza OECD eksperti, informējot par pasaules reģionu tendencēm nodokļu struktūras izveidē, un Eiropas Komisijas pārstāvji.

avots: arodbiedribas.lv

LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls Baldzēns atzīst, ka konferencē bija vērojama valsts puses vēlme diskutēt, un tapa pilnīgi skaidrs, ka nav iespējams sekmīgi risināt samilzušās problēmas izglītībā, veselības aprūpē u.c. ar esošo nodokļu politiku.

Pasaules Bankas eksperti bija izvērtējuši un veica kompleksus ieteikumus Latvijas nodokļu politikai, lai gan lielais pētījums vēl turpināsies, – šobrīd tas ir tikai pusē. Par nepieciešamu pētījumā – un arī vēlāk diskusijās darba grupās – tika atzīta progresivitātes nostiprināšana nodokļu politikā. Tomēr tā ieviešana jāveic piesardzīgi un pakāpeniski, vērtē E. Baldzēns:

“Lai ieguvēji no tā nebūtu uzņēmēji, kas strādā ēnu ekonomikā, uz godīgo maksātāju rēķina, bet lai ieguvēji būtu visa sabiedrība. Arodbiedrības piesardzīgi vērtē jebkuru neto darba samaksas iespējamo pirktspējas samazināšanos.”

Konferencē tika atzīts, ka samērīgi ar IIN darbiniekam ir jāpaaugstina nodokļu slogs kapitālam, kas šobrīd ir ievērojami zemāks par darbinieka maksāto.

LBAS ļoti piesardzīgi vērtē Pasaules Bankas piedavājumu pārskatīt un, iespējams, atcelt samazinātās PVN likmes (medikamentiem, apkurei, laikrakstiem u.c.), jo tas samazinatu darbinieku reālos ienākumus pēc darbaspēka nodokļu nomaksas.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *