Konference par darba aizsardzību

26. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizē ikgadējo Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci, kas šogad notiks ar moto “Stress darba vietās – kolektīvs izaicinājums” un “Darba vietas visiem vecumiem”.

Konferences darbs Arodbiedrību namā (Bruņinieku ielā 29/31 – 2. stāva zālē) sāksies plkst. 9.30 ar piemiņas brīdi cietušajiem nelaimes gadījumos darbā un bojā gājušajiem darbā.

arodbiedribas.lv

Konferences plenārsesijas tēmas šogad būs: Eiropas Savienības arodbiedrību aktuālie jautājumi darba aizsardzībā; aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam; darba aizsardzības situācija valstī, 2016. gada ieceres un izaicinājumi; arodveselības jaunie izaicinājumi; stresa izraisītās arodslimības un gados vecāku darbinieku veselības indikācijas; jaunumi invaliditātes noteikšanā 2016.gadā un invalīdu rehabilitācijas iespējas.

Par šīm nozīmīgajām tēmām informēs LBAS eksperti, Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Sabiedrības integrācijas aģentūras pārstāvji un Darba vides un veselības institūta, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes Arodslimību un radiācijas centra un Veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisijas speciālisti.

Konferences otrajā daļā dalībnieki strādās trīs darba grupās: “Senioru darbs”, “Uzticības personu darba aspekti” un “Nelaimes gadījumu pieteikšana, izmeklēšanas metodoloģija un reģistrācija”. Darba grupas strādās pie ieteikumiem uzlabot normatīvos aktus, arodbiedrību darbu un sadarbību ar darba devēju šajās jomās.

Konferences noslēgumā tiks uzklausīti darba grupu ziņojumi.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *