Stipendija Tavam studiju darbam!

01 / 12 / 2015
Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Draugiem Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Facebook Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Google+ Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on LinkedIn Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on LiveJournal Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Pinterest Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Tumblr Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Twitter Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Wordpress Share 'Stipendija Tavam studiju darbam!' on Email

Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) ir izsludinājis pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem, kas 2015./2016. mācību gadā rakstīs sociālo zinātņu programmu bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu un tam izvēlēsies kādu no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem.

Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir:

  • zaļā tautsaimniecība;
  • sociālā nevienlīdzība;
  • aktuālo migrācijas problēmu izpēte Eiropas Savienībā;
  • kā Latvija un ES var ar demokrātiskām metodēm pretdarboties autoritāru valstu īstenotajai propagandai mediju vidē.

Lai pieteiktos BSF stipendijai, studentam jāiesniedz ar kādu no izsludinātajām virstēmām saskanīga noslēguma darba tēma, kas saskaņota ar potenciālo darba vadītāju. Pieteikties stipendijai var, aizpildot pieteikšanās anketu un iesniedzot to BSF līdz 2016. gada 1. februārim (ieskaitot). Stipendiju konkursa pieteikuma anketa un nolikums ir pieejami http://www.bsf-latvija.lv/lv/stipendijas/.

Vienas stipendijas apmērs ir 400€, to izmaksā divās daļās, pārskaitot uz stipendiāta norādīto bankas kontu. Pirmā stipendijas daļa (60%) tiek izmaksāta, uzsākot pētījumu, otrā daļa (40%) pēc pētījuma pabeigšanas, sekmīgas aizstāvēšanas kopā ar darba vadītāja atzinumu.

Stipendijas izveidošanas mērķis ir pievērst jauno pētnieku uzmanību tādām sabiedrībā aktuālām tēmām kā līdzdalība, solidaritāte, tolerance, sociālais taisnīgums, progresivitāte, ilgtspējīga tautsaimniecība, vides aizsardzība un demokrātija, kā arī studiju laikā atbalstīt centīgus, mērķtiecīgus Latvijas augstskolu studentus viņu bakalaura vai maģistra darbu izstrādē.

Stipendiātu darbi tiks publicēti BSF mājaslapā.

Iepriekšējo gadu stipendiātu darbi.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie