Vecāka loma ir izaicinājumu pilna

Mūsu sabiedrība ir aizgājusi no tradicionālā ģimenes aprūpes un uzturēšanas modeļa, bet valsts sociālā politika nav atbilstoši mainījusies saskaņā ar šīm pārmaiņām. Bērnu aprūpes pieejamība, veselības aprūpes pakalpojumi, izaicinājumi saistībā ar nodarbinātību, mājsaimniecības pienākumu sadale ir tikai dažas no daudzajām problēmām, ar ko jaunajiem vecākiem jāsaskaras.

avots: Brīvības un solidaritātes fonds

PIESAKIES konferencei par sociālajiem izaicinājumiem jaunajiem vecākiem, kura centīsies rast atbildi uz šo jautājumu: Kā veiksmīgāk savietot mainīgos un daudzveidīgos ģimenes uzturēšanas un bērnu aprūpes aspektus ar bērnu vecāku profesionālo izaugsmi un personiskās brīvības iespējām?

Konferences norise: 16. oktobrī no plkst. 9:30 Rīgā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības namā (Bruņinieku ielā 29/31). Organizē Brīvības un solidaritātes fonds.

Programma: [PDF]

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *