Par koplīguma garantijām

28. septembrī Finanšu ministrijā pirmo reizi sanāca darba grupa par koplīguma sociālo garantiju neaplikšanu ar papildu nodokli. Sarunās piedalījās Finanšu ministrijas, LDDK, LBAS, LM un VID pārstāvji. LBAS pārstāvēja priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks A.Muhlinkins.

arodbiedribas.lv

Pašlaik likums nosaka – uz katriem 100 EUR par pakalpojumiem, kas saistīti ar darbinieku ēdināšanu, transportu, dienesta viesnīcu un izglītības iegūšanu, jāpiemaksā vēl 79,34 EUR lieli darbaspēka nodokļi. LBAS piedāvā nepiemērot papildu darbaspēka nodokļus iepriekš minētajām sociālajām garantijām līdz 10% apmērā no gada bruto darba samaksas fonda, un nosakot šo sociālo garantiju vidējo apmēru uz 1 darbinieku.

FM lūdza no LBAS papildu informāciju, kādi koplīgumi ir LBAS, lai varētu izvērtēt, kādi darba samaksas apmēri ir šajos uzņēmumos un iestādēs pašlaik. Viens no jautājumiem sanāksmes gaitā bija – vai tiešām šajos uzņēmumos darba samaksa ir augstāka un nav ēnu ekonomikas?

Sanāksmes laikā tika nopietni diskutēts par šo atlaižu mērķiem. Tika izdalīti 3 mērķi. Pirmkārt, darbiniekiem ir papildu garantijas un šīm garantijām nebūtu jāpiemēro papildu nodokļi (ēdināšana, transports, mobilitāte, izglītība, apmācība). Otrkārt, šo uzņēmumu, kuri nav ēnu ekonomikā, konkurētspējas nostiprināšana. Konkurētspēja ir ļoti svarīga, un tā ir apgrūtināta tādēļ, ka ir daļa uzņēmumu, kas visus nodokļus nemaksā, maksā arī algas aploksnēs, un rezultātā “negodīgajiem” ir vieglāk konkurences cīņā. Treškārt, – sociālā dialoga uzņēmumā un nozarē nostiprināšana, kad paši darbinieki runā ar darba devēju, spriež par to, ko un kā labāk īstenot.

Šo atlaižu piemērošana varētu strādāt pēc tā paša principa, kas šobrīd ir uzkrājošai dzīvības apdrošināšanai vai privātajam pensiju fondam.

No FM puses izskanēja ideja, ka jāsāk ir ar vienu garantiju, kas varētu būt transports vai ēdināšana. Par to vēl netika līdz galam izdiskutēts, taču LBAS piedāvāja, ka tas varētu būt ēdināšana plus transports, kas varbūt iesākumā varētu būt atbalsts sabiedriskā transporta lietošanai, par ko vieglāk atskaitīties.

Šobrīd finanšu ministrs nav piekritis, ka šī garantija varētu tikt attiecināta uz valsts iestādēm un pašvaldībām, tātad šie atvieglojumi varētu attiekties uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un uz privātajiem uzņēmumiem.

Sanāksmē tika runāts, ka šīs sociālās garantijas tiktu piemērotas vienādā apmērā visiem darbiniekiem.

Šīm izmaiņām likumdošanā ir jāattiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Turklāt, VID uzskata, ka tās būs viegli administrējamas un viegli ieviešamas.

Šī sēde tika sasaukta pēc LBAS ierosinājuma, nākamā plānota pēc divām nedēļām.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *