Parunāsim par nodokļiem!

2014. gada 29. augustā Rīgā notiks Brīvības un solidaritātes fonda (BSF) un Eiropas progresīvās izpētes fonda (FEPS) rīkota starptautiska konference „Vai nodokļu politika vienlaicīgi var veicināt ekonomisko izaugsmi un mazināt sociālo nevienlīdzību?”. Norises vieta: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mājas lielā zāle, Bruņinieku ielā 29/31.

www.bsf-latvija.lv

Eiropas Savienības ekonomiskais modelis šobrīd atrodas dziļākajā krīzē kopš tās pirmsākumiem. Tas ietver finansiālo un ekonomisko krīzi, paaugstinot nevienlīdzību un palielinot diverģenci starp Eiropas Savienības valstīm. Ekonomiskā nevienlīdzība ir šīs krīzes centrālā problēma.

Pēdējā laika pētījumi liecina, ka dažādās Eiropas Savienības valstīs bagātākie 10% iedzīvotāju atzīst savu kopējo ienākumu būtisku pieaugumu. Tajā pašā laikā būtiski pieaudzis nabadzīgo iedzīvotāju skaits. Vairākumā gadījumu tas ir noticis vienlaicīgi. Un Latvija nav izņēmums. Šeit, tāpat kā daudzās Eiropas Savienības valstīs, ir palielinājusies iedzīvotāju kopējā nabadzība.

Kļūst aizvien skaidrāks, ka Eiropas ekonomikas politikai ir jāvirzās prom no pārmērīga uzsvara uz inflāciju un vairāk jākoncentrējas uz nodarbinātību. Alternatīvu makroekonomisko paradigmu ietvaros taisnīgai un progresīvu nodokļu sistēmai ir būtiska loma.

Brīvības un solidaritātes fonds un Eiropas progresīvās izpētes fonds organizē starptautisku konferenci, lai apvienotu daba devēju organizācijas, arodbiedrības, ekonomistus, ekspertus un politiķus un kopīgi apspriestu šīs problēmas un meklētu to labākos risinājumus.

Šī gada konferencē uzmanība tiks pievērsta trim galvenajām problēmām:

  1. pašreizējās dominējošās ekonomiskās politikas ietekme uz nevienlīdzību;
  2. nodokļu loma ekonomiskās attīstības stimulēšanā un nevienlīdzības mazināšanā;
  3. godīgas un progresīvas nodokļu sistēmas raksturojums nacionālā un Eiropas līmenī.

Uz pasākumu aicināti visi interesenti, iepriekš reģistrējoties pa e-pastu info@bsf-latvija.lv.

Konferences programma: [PDF]

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *