Paraksties par darbinieku tiesībām!

Darba devēji un politiķi iecerējuši svītrot no Darba likuma 110.pantu, kas nosaka darba devējam obligātu pienākumu saskaņot ar arodbiedrību, ja tas vēlas atbrīvot no darba arodbiedrības biedru. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka arodbiedrībām atņem tiesības aizstāvēt savus biedrus! Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pieprasa darba devējiem un Saeimas deputātiem saglabāt Darba likumā 110. pantu!

www.lizda.lv

Darba likuma 110.pants aizsargā darbiniekus no nelikumīgas atlaišanas.

Paraksties PRET darbinieku tiesību ierobežošanu! [saite]

110. pants. Darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram

(1) Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam — arodbiedrības biedram — bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 47. panta pirmajā daļā un 101. panta pirmās daļas 4., 8. un 10. punktā.

(2) Darbinieku arodbiedrībai ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc darba devēja pieprasījuma saņemšanas informēt darba devēju par savu lēmumu. Ja darbinieku arodbiedrība septiņu darbdienu laikā neinformē darba devēju par savu lēmumu, uzskatāms, ka darbinieku arodbiedrība piekrīt darba devēja uzteikumam.

(3) Darba devējs var uzteikt darba līgumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemta darbinieku arodbiedrības piekrišana.

(4) Ja darbinieku arodbiedrība nepiekrīt darba līguma uzteikumam, viena mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas darba devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu.

„Arodbiedrības praksē ir daudzi gadījumi, kuros, pateicoties šim likuma pantam, izdevies nosargāt darbinieku tiesības uz darbu,” uzsver LIZDA priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš. Viņš kā piemēru min neseno LIZDA uzvaru tiesā pret Bauskas novada domi, panākot Izglītības pārvaldes likvidācijas gaitā nelikumīgi atbrīvotās arodbiedrības biedres un pārvaldes vadītājas atjaunošanu darbā un atlīdzības izmaksu par darba piespiedu kavējumu. Tikai ar Darba likuma 110. panta palīdzību arodbiedrība biedrus aizstāvējusi arī līdzīgos nelikumīgas atlaišanas gadījumos Rēzeknes pilsētā, Salaspils un Garkalnes novados.

Savukārt, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzsver, ka valdība nedomā par cilvēkiem kopumā. „Mēs redzam, ka likumdevējs, plānojot izmaiņas likumos, cenšas „apgriezt” cilvēku tiesiskās un sociālās garantijas,” min Krīgers.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *