Sociālais forums

28 / 05 / 2010
Share 'Sociālais forums' on Draugiem Share 'Sociālais forums' on Facebook Share 'Sociālais forums' on Google+ Share 'Sociālais forums' on LinkedIn Share 'Sociālais forums' on LiveJournal Share 'Sociālais forums' on Pinterest Share 'Sociālais forums' on Tumblr Share 'Sociālais forums' on Twitter Share 'Sociālais forums' on Wordpress Share 'Sociālais forums' on Email

Kā izrādās, šodien vienlaikus (diemžēl!) ar forumu par progresīvo nodokli notiek arī arodbiedrību sociālais forums “Arodbiedrību loma pilsoniskās sabiedrības veidošanā Latvijas ilgtspējas attīstībai”, kurš paredzēts kā noslēgums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) atjaunošanas 20. gadadienai veltīto diskusiju ciklam. Diskusijas mērķis ir apkopot reģionālajās diskusijas gūtās atziņas un nospraust iespējami precīzas arodbiedrību kustības attīstības stratēģijas.

Forums notiks Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, sākums pl.12:00.

Diskusijā piedalās LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Juris Rozenvalds, ekonomiste Raita Karnīte, sociologs un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš, Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja Rita Pfeifere un Rīgas Stradiņa Universitātes Studentu Arodgrupas priekšsēdētāja Zane Rēvalde.

Informācija no www.lbas.lv

“Latvijas iedzīvotāji jau ne reizi vien ir pierādījuši, ka visstiprākie un saliedētākie tie ir tieši grūtos brīžos. Šobrīd ir jāapvieno visa nevalstiskā sektora spēki un kopā ar pašvaldībām jādod cilvēkiem iespēja nākt ar savām idejām un iniciatīvām, kā uzlabot savu un līdzcilvēku dzīvi. Mēs apzināmies, ka ar vairāk nekā 100 000 biedru esam lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, tāpēc esam līdzatbildīgi par sabiedrības iedvesmošanu un savu 20 gadu jubileju izmantojam, lai aktīvi domātu par Latvijas nākamajiem 20 gadiem,” uzsver LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

Lai arī arodbiedrību kustība Latvijā aizsākusies jau 19. gadsimta sešdesmitajos gados un uzplaukusi Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, tomēr Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība esošajā veidolā izveidojusies 1990. gadā līdz ar Latvijas neatkarības pasludināšanu. Pāris nedēļas pēc 4. maija deklarācijas pieņemšanas notika LBAS 1.kongress, kurš pasludināja, ka Latvijas arodbiedrības ir brīvas no valsts, administrācijas, partiju un jebkuras citas ietekmes. Tajā pašā gada Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma likumu “Par arodbiedrībām”.

Uz LBAS 20 gadu jubilejai veltīto diskusiju aicināti arodorganizāciju, valsts un darba devēju pārstāvji, savu dalību apstiprinājuši arī kaimiņvalstu, Skandināvijas un Krievijas arodbiedrību vadītāji.

LBAS 20 gadu jubilejas pasākumu ciklā, kas aizsākās 6. maijā Daugavpilī, notika gan sociālo partneru godināšanas pasākumi, gan atklātas diskusijas par pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu. Pirmais LBAS 20 gadu ieskaņas pasākums notika jau 4. maijā, kad vairāki simti cilvēku, spītējot sliktajiem laika apstākļiem, piedalījās LBAS Ģimeņu orientēšanās spēlē.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie