Strādā vesels!

13 / 02 / 2014
Share 'Strādā vesels!' on Draugiem Share 'Strādā vesels!' on Facebook Share 'Strādā vesels!' on Google+ Share 'Strādā vesels!' on LinkedIn Share 'Strādā vesels!' on LiveJournal Share 'Strādā vesels!' on Pinterest Share 'Strādā vesels!' on Tumblr Share 'Strādā vesels!' on Twitter Share 'Strādā vesels!' on Wordpress Share 'Strādā vesels!' on Email

Lai pastiprināti vērstu darbinieku un darba devēju uzmanību uz drošības un veselības aizsardzības nozīmi darbā, šodien, 13. februārī, Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija un Darba drošības un vides veselības institūts, klātesot darba devēju un darbinieku pārstāvjiem atklāja informatīvo kampaņu „Strādā vesels!”.

Kampaņas atklāšanā piedalījās arī LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers:

“Arodbiedrības ļoti rūpējas par darba vidi, lai darbinieki būtu veseli. Tāpēc aicinām darbiniekus savās darba vietās veidot arodbiedrības, noslēgt koplīgumus ar darba devēju, koplīgumos iekļaujot darba aizsardzības jautājumus. Arodbiedrības aicinām ievēlēt uzticības personas darba aizsardzībā, lai tās kopā ar darba devēju speciālistiem rūpētos par darba vides uzlabošanu, lai darbinieki savās darba vietās justos droši.”

Darbinieku un darba devēju vidū bieži vien valda uzskats, ka drošība un veselība darbā ir birokrātiska un traucējoša formalitāte, kurai ir maza jēga. Rezultātā 20,7% darbinieku Latvijā ir darba vides izraisīti veselības traucējumi, bet katrs piektais darbinieks ir cietis nelaimes gadījumā darbā. Par to liecina 2013. gadā veiktā pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā” dati.

Kampaņa „Strādā vesels!” ir vērsta gan uz darba devējiem, gan darbiniekiem, aicinot ikvienu uz aktīvu rīcību – darbavietā rūpējoties par savu vai savā pakļautībā strādājošu cilvēku drošības un veselības profilaksi. „Strādā vesels!” mērķi ir uzrunāt emocionāli, atspoguļojot citu darbinieku negatīvo pieredzi, un pārliecināt, ka darba drošības un veselības pasākumi nav tikai birokrātija, pamatojot to ar izmērāmiem ekonomiskajiem un sociālajiem zaudējumiem slimošanas, ilgstošas slimošanas vai invaliditātes rezultātā.

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis skaidro:

„Sociālajām kampaņām ir ļoti liela nozīme cilvēku apziņas veidošanā par darba aizsardzības jautājumiem. 2009. gadā kampaņa „Strādā vesels!” tika organizēta pirmo reizi, un tās pozitīvie rezultāti vēlāk atspoguļojās nelaimes gadījumu statistikā. Esam pārliecināti, ka arī šī kampaņa un tās ietvaros izstrādātā interneta vietne www.stradavesels.lv palīdzēs visiem iesaistītajiem izprast savu lomu un pienākumus veselībai nekaitīgas darba vides nodrošināšanā.”

Kampaņas ietvaros tapusi ne tikai interneta vietne www.stradavesels.lv, bet arī plakāti, video stāsti un interaktīvi rīki:

•    Darbā notikušu nelaimes gadījumu izmaksu kalkulators – http://stradavesels.lv/kalkulators

•    Spēle „Atpazīsti bīstamību!” http://stradavesels.lv/atpazisti-bistamibu/

•    Plakāts “Drošība ir Tavās rokās – NECIET!”

•    Plakāts “Drošība ir Tavās rokās – NEKLUSĒ!”

•    Plakāts “Drošība ir Tavās rokās – RĪKOJIES!”

•    Anitas stāsts par arodslimību

•    Innas stāsts par nelaimes gadījumu darbā

•    Darba devēja Mikus stāsts par darba aizsardzību uzņēmumā

Valsts darba inspekcija informatīvo kampaņu “Strādā vesels” pirmoreiz īstenoja 2008. gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, lai pastiprināti vērstu darbinieku uzmanību uz drošības un veselības aizsardzības nozīmīgumu darbavietās.

Kontaktpersona: Dace Helmane, kampaņas „Strādā vesels!” koordinatore, dace.helmane@ilgtspeja.lv, mob.tel. +371 29110260

Papildu informācija:

Kampaņa „Strādā vesels!” tiek īstenota Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2014.gadam” ietvaros.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomē ietilpst darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības jomās kompetenti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie