Par sociālo taisnīgumu!

Trešdien, 19. jūnijā plkst. 15.00 – 16.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizē mītiņu – sapulci „Par sociālo taisnīgumu – pret nabadzību!” pie Ministru kabineta, kuras laikā LBAS dalīborganizācijas valdībai atgādinās par LBAS prasībām – par cienīga darba un dzīves apstākļiem Latvijā.

arodbiedribas.lv

LBAS pieprasa:

  • TAISNĪGU UN SAMĒRĪGU NODOKĻU POLITIKU!
  • ATBALSTU JAUNĀM DARBAVIETĀM!
  • NODARBINĀTĪBAS GARANTIJAS JAUNIEŠIEM!
  • CIEŅU KOPLĪGUMIEM UN SOCIĀLAJAM DIALOGAM!
  • DROŠAS DARBA TIESĪBAS!

19. jūnijā LBAS uzsāks parakstu vākšanu „Rokas nost no Darba likuma!”.

Paraksti tiks vākti gan papīra, gan elektroniskā formātā un nosūtīti Ministru prezidentam V. Dombrovskim un Saeimas priekšsēdētājai S. Āboltiņai. LBAS prasības ir: saglabāt Darba likuma 68.pantā noteikto piemaksu par virsstundu darbu 100% apmērā; atstāt Darba likumā 110.pantu, kas nosaka darba devējam obligātu saskaņošanu ar arodbiedrību, ja tas vēlas atbrīvot no darba arodbiedrības biedru; nodrošināt arodbiedrību tiesības savu darbību noteikt statūtos!

Mītiņā piedalīsies arī Latvijas Pensionāru federācijas un Studentu apvienības pārstāvji.

LBAS ir nobažījusies par aizvien augošo nabadzīgo cilvēku skaitu, par aizvien lielāko sociālās nevienlīdzības plaisu starp dažādām sociālajām grupām, par to, ka strādājošie cilvēki ar savu darba algu nespēj kompensēt arvien augošos izdevumus par veselības aprūpi, izglītību un citiem ikdienas eksistences izdevumiem.

Laikā, kad valdība Latviju eksponē kā Eiropas veiksmes stāstu, mēs esam gandrīz pati nabadzīgākā valsts ES. Latviju drīzāk raksturo lielais bezdarbs, it īpaši jauniešu vidū, kā arī vairāki simti tūkstošu no valsts aizbraukušo ekonomisko bēgļu. Tādēļ LBAS atbalsta Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Eiropas Sociālo paktu un tajā akcentēto sociālo dimensiju, kas nozīmē: labākus dzīves un darba apstākļus, sociālo un tiesisko aizsardzību, labus sabiedriskos pakalpojumus un sociālo dialogu.

19. jūnijā plkst. 15.30 – 16.00 ETUC ģenerālsekretāra vietnieks Patriks Išerts un LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers Ministru kabinetā tiksies ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski. Šī tikšanās notiek ETUC kampaņas ietvaros, kuras laikā ETUC vadība tiekas ar visu ES valstu vadītājiem pirms ES valstu vadītāju samita 27., 28.jūnijā, lai politiku veidotājiem atgādinātu par to, ka krīze vēl nav beigusies. P. Išerts uzstāsies arī LBAS mītiņā.

ETUC lūgums bija pēc tikšanās rīkot preses brīfingu Ministru kabinetā, bet par tā rīkošanu Ministru prezidenta birojs atbildi sniegs otrdienas pēcpusdienā.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *