Aicinājums aizvilinātajiem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar nosodījumu uzņēma ziņu, ka arodbiedrības LABA priekšsēdētājs Raimonds Gailis un bijušais priekšsēdētājs, tagad Rīgas domes augsta līmeņa amatpersona Vitālijs Reinbahs, iespējams, ir iesaistīti kukuļošanas skandālā.

LBAS paziņojums

2010. gadā, atklāti izmantojot Rīgas domes un „Rīgas satiksmes” Valdes priekšsēdētāja Leona Bemhena administratīvo atbalstu, LABA darboņi bez saskaņošanas ar strādājošajiem pārcēla turpat 4000 arodbiedrības biedru no LBAS sastāvā ietilpstošās Sabiedrisko pakalpojumu un autotransporta darbinieku arodbiedrības LAKRS uz LABA, to pamatojot, ka labāk varēs aizstāvēt uzņēmumā strādājošo intereses. 2012.-2013. gadā tāds pat liktenis piemeklēja „Rīgas namu pārvaldniekā” strādājošos – atkal administratīvā resursa izmantošana, izsaukšana pie priekšniecības uz pārrunām, iebiedēšana un draudēšana, uzpirkšana ar dažādiem labumiem, ļāva no arodbiedrības LAKRS rindām izraut vairākus simtus strādājošo. Labi, ka „Rīgas namu pārvaldnieka” arodbiedrības biedri tomēr bija ar stingrāku mugurkaulu un pilnībā afēristiem nepakļāvās, lai gan spiediens vēl turpinās.

Lai gan no LAKRS uz LABA tika pārcelti turpat 4000 arodbiedrības biedru, tagad LABA vadītāji paziņojuši, ka biedru skaits „Rīgas satiksmē” ir pārsniedzis tūkstoti… Kur tad palikuši pārējie? Jau vairāku gadu garumā, lai arī katru gadu tiek ziņots, ka no LBAS uz LABA ir pārbēguši tūkstošiem arodbiedrības biedru, LABA kopējais biedru skaits ir un paliek nemainīgs – apmēram 7 tūkstoši.

Dāsnie „Rīgas satiksmes” maksājumi no kopējās Rīgas iedzīvotāju nodokļu naudas un maksājumiem par braukšanas biļetēm arodbiedrībai saskaņā ar koplīgumu ir apmēram 600 tūkstoši latu. LBAS sastāvā ir lielu un pelnošu uzņēmumu arodbiedrības kā „Latvijas dzelzceļš”, „Latvenergo”, „Valmieras stikla šķiedra”, „Cēsu alus”, „Latvijas finieris”, „Aldaris” u.c. Arī šajos uzņēmumos ir darba koplīgumi, notiek pārrunas starp darba devējiem un arodbiedrībām par sadarbību, dažādiem pasākumiem, atbalsta programmām, bet tie nedzīvo pāri par saviem līdzekļiem, tie sabalansē visu pušu vajadzības un intereses.

Pirms dažiem gadiem LABA vēlējās iestāties LBAS, bet mūsu sarunas beidzās pie jautājumiem par biedru naudas iekasēšanas un izlietošanas kārtību. Tās līderi pieklusa, sāka minstināties, neteikt taisnību, izvairīties no tiešām atbildēm. Tas, savukārt, lika mums būt uzmanīgiem, jo tā ir nauda, ko mēs varam un drīkstam izmantot tikai un vienīgi strādājoši interešu aizstāvībai un vajadzību apmierināšanai – tā ir speciālistu (juristu, ekonomistu, darba aizsardzības un sociālo jautājumu ekspertu) darba apmaksa, tā ir līdzekļu uzkrāšana streiku, pensiju u.c. apdrošināšanas fondos, atbalsts izglītībai, kultūras pasākumiem, materiālā palīdzība arodbiedrību biedriem.

Tādēļ vēršamies pie visiem arodbiedrības LABA biedriem – gan „Rīgas satiksmes”, gan arī „Rīgas namu pārvaldnieka” darbiniekiem vajadzētu izlemt par atgriešanos arodbiedrības LAKRS sastāvā, lai kopā ar saviem kolēģiem patiesi rūpētos par strādājošo cilvēku darba tiesībām un sociāli ekonomiskajām interesēm.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *