Būtisks atbalsts nodarbinātībai

Pateicoties Eiropas sociālistu un sociāldemokrātu ministru centieniem, ES sociālo lietu ministru padomes sanāksmē Briselē tika panākta vienošanās un pieņemta Eiropas mēroga jaunatnes garantiju programma. Eiropas Sociāldemokrātu partija ir bijusi kampaņas „Garantijas Eiropas jaunatnei” priekšgalā visu pagājušo gadu.

avots: progresivie.lv

Nozīmīgs solis uz priekšu, kas atbalsojas intensīvajā aģitācijā – sākot no aktīvistiem un beidzot ar sociālistiski noskaņotiem premjerministriem un prezidentiem -, ir programmas „Garantijas Eiropas jaunatnei” pieņemšana Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomē. Tā tiks nodrošināta ar sākotnējo finansējumu – 6 miljardu eiro apmērā no ES budžeta. Liela nozīme bija arī ES sociālo lietu komisāra László Andor centieniem un Eiropas Parlamenta S&D deputātu grupas atbalstam.

Latvija, pateicoties šai sociāldemokrātu iniciatīvai, saņems no ES aptuveni 80 miljonus eiro.

PES prezidents Sergei Stanishev uzskata: “Šis lēmums ir jāvērtē kā lielisks sākums mūsu ceļojumā, lai atjaunotu nākotnes iespējas miljoniem jauniešu, kas nedēļām, mēnešiem un pat gadiem ir iesprostoti bezdarbā. Pirms gada programma „Garantijas Eiropas jaunatnei” bija ambicioza ideja. Pirms 20 dienām PES vadītāji un premjerministri nodrošināja budžetu 6 miljardu apmērā, veltītu jauniešiem bez darba, un šodien EPSCO Padome ir padarījusi programmu „Garantijas Eiropas jaunatnei” par oficiālu. Šiem centieniem būtu jakalpo, lai beidzot visā Eiropas Savienībā uzsāktu risināt jauniešu bezdarba problēmu.”

PES sieviešu organizācijas prezidente Zita Gurmai norāda: “Tas ir milzīgs panākums, bet ne ceļa beigas. Tagad mums ir nepieciešams palielināt finansējumu līdz 10 miljardiem eiro, lai Jaunatnes garantija sasniegtu visu Eiropas Savienību un tiktu nodrošināta programmas kvalitāte. Programmā „Garantijas Eiropas jaunatnei” dzimumu dimensijai jābūt neatņemamai panākumu sastāvdaļai. PES saglabās savu spiedienu, lai nodrošinātu, ka „Garantijas Eiropas jaunatnei” palīdz pēc iespējas vairāk no tiem 5,8 miljoniem jauniešu, kuru nākotnes iespējas apdraud šodienas ekonomiskā krīze.”

Pateicoties Īrijas Leiboristu partijai, jautājuma risināšana par jauniešu bezdarbu ir bijusi viena no galvenajām prioritātēm Īrijas prezidentūras laikā ES Padomē.

► plašākai informācijai skat. www.youth-guarantee.eu

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *