Labākie darba devēji

Šodien Latviešu biedrības namā norisināsies tradicionālais pasākums “Sadarbības partneris 2012”, kurā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvos labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā rūpējušies par darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu. Pasākums noritēs Zelta zālē no plkst. 14:00.

informācijas avots: arodbiedribas.lv

LBAS balvu – ozolzīli un atzinības rakstu saņems 13 sadarbības partneri, kurus izvirzījusi LBAS un astoņas LBAS dalīborganizācijas. LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Ir prieks, ka pasākums “Sadarbības partneris” ir ieguvis nopietnu un svarīgu vietu arodbiedrību gada kalendārā. LBAS dalīborganizācijas ļoti atbildīgi izturas pret darba devēju izvirzīšanu šai balvai gan valsts un pašvaldību, gan privātajā sektorā. Ceru, ka šī tradīcija dzīvos arī turpmāk, un labo darba devēju skaits tikai palielināsies.”

Pasākumā “Sadarbības partneris” piedalīsies labklājības ministre I. Viņķele, ekonomikas ministrs D. Pavļuts, LDDK prezidents V. Gavrilovs un ģenerāldirektore L. Menģelsone, LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis, NEPLP priekšsēdētājs A. Dimants, Dzelzceļa darba devēju organizācijas vadītājs A. Zorgevics un Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas vadītājs G. Strazds.

Industriālo nozaru arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi AS “Valmieras stikla šķiedra”, prezidents un valdes priekšsēdētājs Andris Oskars Brutāns. Par valmieriešiem arodbiedrība savā pieteikumā raksta: “Darbinieku darba samaksa tiek sistemātiski izlīdzināta un katru gadu kāpināta visām darbinieku grupām. Par sevišķu ieguldījumu tiek izmaksātas prēmijas. Vidējā darba samaksa ir augstāka par vidējo reģionā, nozarē un valstī. Visiem uzņēmuma darbiniekiem tiek piešķirts finansiāls pabalsts un papildus atvaļinājums – gan priecīgos, gan bēdīgos notikumos. Iespaidīgu atbalstu gūst darbinieku ģimenes, kuru bērni uzsāk skolas gaitas.

Visiem darbiniekiem ir iespēja saņemt veselības apdrošināšanu, un atkarībā no darba stāža uzņēmums sedz apdrošināšanas polises summu. Visi darbinieki ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā, gan arī dodoties uz darbu vai mājām. Katru gadu darba vides apstākļu uzlabošanai tiek veikti pasākumi saskaņā ar vienošanos, un ieguldīti ievērojami līdzekļi – 2012.gadā gandrīz 50 000 Ls.

Visu līmeņu darbiniekiem ir plašas horizontālas karjeras iespējas – ir vairāk nekā 150 dažādi amati. Iegūstot jaunu amatu, apmācības laikā darbiniekam tiek maksāta sava vidējā darba alga. Uzņēmums nodrošina prakses iespējas vairāk nekā 12 dažādos amatos, kā arī ļoti veiksmīgi integrē brīvprātīgos praktikantus, kuri ārpus skolas vai studijām vēlas iegūt praktisku pieredzi.

Uzņēmuma izveidotajā atbalsta konceptā definētas grupas, kuras gūst finansiālu atbalstu gan labdarības veidā, gan sponsorējot. Galvenais fokuss ir bērnu un jauniešu aktivitāšu atbalstīšana. Lai darbinieki varētu savienot darba un ģimenes dzīvi, dienas maiņā strādājošiem Darba kārtības noteikumos ir paredzēts elastīgais darba laiks. Maiņās strādājošajiem samaina maiņas tā, lai darbiniekam būtu iespēja veltīt laiku ģimenei izdevīgā laikā. Pēc darbinieku ierosmes uzcelta pievilcīga velosipēdu novietne.”

Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi SIA „L – Ekspresis”, valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Berezins. Kā sociālais partneris kopā ar arodbiedrību 2012.gadā izstrādāja un parakstīja darba koplīgumu. Noteiktas patiešām ievērības cienīgas darbinieku sociālās garantijas – darba samaksā, darba aizsardzībā, veselības uzlabošanā.

Nominants veic pastāvīgas konsultācijas ar arodbiedrību visos jautājumos, kas noteikti gan likumdošanā, gan darba koplīgumā, arī saistībā ar darba vides uzlabošanu. Konsultāciju gaitā darbinieki tiek informēti par situāciju uzņēmumā un tiek rīkoti dažādi pasākumi. Regulāri darbiniekiem un viņu ģimenēm tiek organizētas profesionālās dienas, sporta spēles, makšķerēšanas atpūtas dienas un ekskursijas.

Darba devējs nodrošina aktīvu darbinieku piedalīšanos profesionālajās mācību programmās pavadoņiem un citu dzelzceļa profesiju pārstāvjiem. Nominants ar savu pienācīgu darbu uzlabo valsts saimniecību gan kārtīgi maksājot nodokļus valstij, gan palielinot darbinieku maksātspēju.

Industriālo nozaru arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi arī SIA „Lauma Fabrics” no Liepājas, valdes loceklis Edijs Egliņš. Lai gan uzņēmums laiku griežos dalījies un pārveidojies, pašreizējais, šogad parakstītais SIA “Lauma Fabrics” darba koplīgums paredz plašu klāstu ar sociālajām garantijām uzņēmuma darbiniekiem: piemaksas pie algas 1 reizi ceturksnī; apbalvojumus dzīves un darba jubilejās; materiālos pabalstus darbiniekiem gan par bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, gan sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu.

„Lauma Fabrics” darbiniekiem ir apmaksātas Veselības apdrošināšanas polises; darba devējs palīdz apmaksāt arī operāciju izdevumus, atbalsta profesionālās apmācības un organizē angļu valodas kursus. Nākamgad plānota apdares ceha rekonstrukcija, jau rekonstruēta apgaismojuma sistēma un uzlabots adīšanas cehs.

Par darbiniekiem īpaši tiek domāts Ziemassvētkos – tiek organizēti pasākumi arī darbinieku bērniem un bijušajiem darbiniekiem – pensionāriem.

Darba devējs atbalsta arī Liepājas pilsētas organizētos pasākumus, piemēram „Kurzemes Rallijs”.

LBAS balvu vēl saņems:

Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja (izvirza LBAS)

Eberta fonda Latvijas birojs (LBAS)

Daugavpils novada pašvaldība, izpilddirektore Vanda Kezika (Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu arodbiedrība)

Kārsavas novada dome (Pašvaldību darbinieku arodbiedrība)

VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” (Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Cesvaines novada dome (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Jelgavas Valsts ģimnāzija (Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Cēsu pilsētas pansionāts (Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība)

VSIA „Latvijas Radio” (Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija)

Pasākums “Sadarbības partneris 2012” notiek ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *