12/12/12 – Globālās rīcības diena

Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) aicina pasaules arodbiedrības pievienoties akcijai 12-12-12. 2012. gada 12. decembris ir vienreizējs datums. Šajā dienā valdības tiek acinātas ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju Nr.189 par mājstrādnieku aizsardzību.

arodbiedribas.lv

Aptuveni 50 miljoni darbinieku ir nodarbināti citu cilvēku mājās: viņi uzkopj telpas, gatavo ēst, auklē bērmus, dara dārza darbus, rūpējas par vecāka gadagājuma cilvēkiem, aprūpē nespējīgākos.

Šis darbs bieži netiek uzskatīts par svarīgu, netiek novērtēts, par to tiek saņemta niecīga samaksa. Lielākā daļa mājkalpotāju ir sievietes (82%). Vairumā gadījumu – migrantes vai bērni.

Daudzās valstīs mājstrādnieki kā darbinieku kategorija nav iekļauti darba likumdošanā un sociālās aizsardzības shēmās. Vairums šo darbinieku tiek ekspluatēti, pakļauti vardarbībai, seksuāli izmantoti.

Akcijas mērķis ir panākt, ka SDO 189.konvencija līdz 2013.gada beigām tiek ratificēta vismaz 12 valstīs, un, lai mājstrādniekiem tiktu noteikta minimālā alga un sociālā aizsardzība.

12.decembrī akcijas notiks vairāk kā 45 valstīs visā pasaulē: no Eiropas Savienības valstīm atbalsta pasākumus organizēs arodbiedrības Beļģijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Portugālē un Lielbritānijā, kur ir vislielākais mājkalpotāju skaits no attīstības valstīm.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *