Valsts kases komentārs

Kā jau vēstījām, vakar biedrība PROGRESĪVIE nosūtīja vēstuli Finanšu ministrijai, kurā aicināja to sniegt plašākus komentārus sabiedrībai par Latvijas starptautiskā parāda atmaksu, vispirms izvēloties segt parāda daļu ar zemākajiem procentiem. Piedāvājam Jūsu uzmanībai saņemto atbildi.

“Valsts kasei pirms termiņa atmaksājot Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) aizdevumu, dārgs īstermiņa aizdevums tika pārfinansēts ar lētu ilgtermiņa aizņēmumu.

Procentu likme SVF aizdevumam pēc septembrī veiktās daļējās ātrākās atmaksas samazinājās no apmēram 2,8 līdz 2%, kas joprojām uzskatāma par ļoti augstu procentu likmi aizdevumam ar atlikušo dzēšanas termiņu vidēji 1,5 gadi, jo finanšu tirgos resursus ar šādu atmaksas termiņu varētu piesaistīt ar likmi zem 1%. SVF aizdevums tādēļ pārfinansēts, turklāt – ar ilgtermiņa aizņēmumu (obligācijām), lai novērstu tālāku pārfinansēšanas risku, ar ļoti zemu ilgtermiņa (7 gadu) ienesīguma likmi 2,889 ASV dolāriem, kas ir būtiski zemāka par šā gada februārī emitēto eiroobligāciju ienesīguma likmi 5,375%.

Ja tikko emitētiem vērtspapīriem tiktu noteikta 5,375% ienesīguma likme, procentu izdevumi par šiem vērtspapīriem septiņos gados kopā būtu par apmēram 218 miljoniem ASV dolāru lielāki – šis ir ietaupījums, kurš tika nodrošināts, izvēloties vērtspapīru emisijai piemērotāko brīdi.

Savukārt Eiropas Komisijas aizdevuma pirmstermiņa atmaksa nav iespējama, jo aizdevums Latvijai tika nodrošināts no finanšu resursiem, kas piesaistīti Eiropas Savienībai, emitējot vērtspapīrus finanšu tirgos, un neietver pirmstermiņa atmaksas iespējas. Pasaules Bankas aizdevuma pirmstermiņa atmaksa būtu saistīta ar nesamērīgi lielām soda naudām, kā rezultātā šī aizdevuma atmaksa pirms termiņa ir finansiāli neizdevīga. Līdz ar to pārējo starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros saņemto aizdevumu pirmstermiņa atmaksa pašreiz netiek plānota.”

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *