Stipendija studentiem!

Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) ir izsludinājis pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem, kas 2012./2013. gadā rakstīs bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu un tam izvēlēsies kādu no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem.

Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir:

► “Sabiedrības līdzdalības nozīme demokrātiskas valsts attīstībā”

► “Arodbiedrību loma mūsdienu Latvijā”

Uz izsludināto stipendiju drīkst pretendēt Latvijas augstskolu studenti, kuri 2012./2013. mācību gadā izstrādā savus noslēguma darbus studijām bakalaura vai maģistra programmās. Lai pieteiktos BSF stipendijai, studentam jāiesniedz ar kādu no izsludinātajām virstēmām saskanīga noslēguma darba tēma, kas saskaņota ar potenciālo darba vadītāju. Pieteikties stipendijai var, aizpildot pieteikšanās anketu un iesniedzot to BSF līdz 2012. gada 1. decembrim (ieskaitot). Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir pieejama šeit: http://www.bsf-latvija.lv/lv/stipendijas/.

Vienas stipendijas apmērs ir 100 Ls, to izmaksā divās daļās, pārskaitot uz stipendiāta norādīto bankas kontu. Pirmā stipendijas daļa (60%) tiek izmaksāta, uzsākot pētījumu, otrā daļa (40%) pēc pētījuma pabeigšanas, sekmīgas aizstāvēšanas kopā ar darba vadītāja atzinumu.

Stipendijas izveidošanas mērķis ir pievērst jauno pētnieku uzmanību tādām sabiedrībā aktuālām tēmām kā līdzdalība, solidaritāte, tolerance, sociālais taisnīgums, nodokļu progresivitāte, ilgtspējīga tautsaimniecība, vides aizsardzība un demokrātija, kā arī studiju laikā atbalstīt centīgus, mērķtiecīgus Latvijas augstskolu studentus bakalaura darbu izstrādē.

Stipendiātu darbi tiks publicēti BSF mājaslapā.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *