Zaļās tautsaimniecības potenciāls (forums)

Sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi un Eiropas Progresīvās izpētes fondu Brīvības un solidaritātes fonds aicina interesentus uz forumu “Latvijas zaļās tautsaimniecības potenciāls – Ziemeļeiropas prakses izmantošanas iespējas un šķēršļi”, kas norisināsies šī gada 14. septembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību namā (Bruņinieku iela 29/31, 2. stāva zāle).

Foruma organizatori uzskata, ka valsts ilgtspējīga attīstība ir iespējama tikai tad, ja gan politika, gan ekonomika, gan ikviena pilsoņa ikdienas dzīve balstās uz rūpīgu un tolerantu attieksmi pret vidi:

“Lai nodrošinātu videi draudzīgu un ilgtspējīgu politiku, šodien vairs nepietiek ar pieņemtajiem lēmumiem un darbībām vienas valsts iekšienē. Mēs dzīvojam laikā, kad lēmumiem un rīcībai ir jābūt reģionālai un globālai. Tādēļ ir nepietiekami, ja par vides politiku, zaļo tautsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību runājam tikai Latvijas ietvaros.

Mums ir jādomā un jārīkojas vismaz Baltijas un Ziemeļeiropas mērogā – jārealizē kopīga rīcības politika, jāpieņem kopīgi lēmumi, jādalās pieredzē un veiksmīgos piemēros, kas var padarīt mūs stiprākus kopā. Tādēļ esam gandarīti, ka šī projekta realizācijā mums talkā nāk Ziemeļu Ministru padome un Eiropas Progresīvās izpētes fonds (FEPS).”

Daudziem iedzīvotājiem un politiķiem ir nepilnīga un neskaidra izpratne par to, ko nozīmē “zaļā ekonomika”. Bieži vien šie jautājumi tiek skatīti ļoti šauri, piemēram, tikai kā labāko piemēru enerģētikas politika vai kā atkritumu apsaimniekošana un videi draudzīga lauksaimniecība.

“Ar šo forumu mēs vēlamies vairot izpratni, ka jautājumu loks, ko aptver ilgtspējīga ekonomika un zaļa tautsaimniecība, ir krietni plašāks. Sākot ar mūsu ikviena ikdienas lēmumiem un rīcībām, līdz pat valsts politikai teju visās nozarēs.”

Foruma darba kārtība

9:00 – 10:00 Reģistrācija

10:00 – 10:15 Foruma atklāšana. Ziemeļu Ministru padomes, FEPS un BSF pārstāvji.

10:15 – 10:30 Informatīvās kampaņas „Nāc un sāc zaļot!” prezentācija

10:30 – 10:55 Zaļās tautsaimniecības iespējas Latvijā – koncepcijas, ārējās ietekmes un mīti (Alda Ozola, Latvijas Zaļā kustība, valdes priekšsēdētāja)

10:55 – 11:20 Zaļā tautsaimniecība – potenciālā Latvijas starptautiskā identitāte un preču zīme (Ervins Labanovskis – eko uzņēmējs, ekoveikala „Dabasdobe” līdzīpašnieks)

11:20 – 11:45 Sabiedrības sadarbība kā priekšnosacījums vietējās (lauku) kopienas ilgtspējīgai attīstībai (Āris Ādlers, Latvijas Lauku forums)

11:45 – 12:10 Racionālie argumenti un (ne)vēlēšanās dzīvot ilgtspējīgi (Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs)

12:10 – 13:00 Pusdienas

13:00 – 13:25 Zaļā ekonomika un politika Lietuvā (Tomas Tomilinas, DEMOS, kritiskās domāšanas institūts, analītiķis. Lietuvas Zaļās un zemnieku partijas priekšsēdētāja vietnieks)

13:25 – 13:50 Kā valsts veicina videi draudzīgas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstību Skandināvijā (Starptautiskā kustība par ilgtspējīgu enerģiju – Eiropa, Gunnar Boye Olesen)

13: 50 – 14:15 Eiropas Savienības loma zaļās tautsaimniecības attīstībā (Jenneth Parker, Šūmahera institūta vadošā pētniece, Lielbritānija)

14:15 – 14:40 Kafijas pauze

14:40 – 15:30 Saeimas deputātu, ekspertu un sabiedrisko organizāciju pārstāvju diskusija. Diskusiju moderē žurnālists Didzis Melbiksis.

15:30 – 15:45 Foruma darba apkopojums (BSF pārstāvis)

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *