Darba devēji uzbrūk

12 / 08 / 2012
Share 'Darba devēji uzbrūk' on Draugiem Share 'Darba devēji uzbrūk' on Facebook Share 'Darba devēji uzbrūk' on Google+ Share 'Darba devēji uzbrūk' on LinkedIn Share 'Darba devēji uzbrūk' on LiveJournal Share 'Darba devēji uzbrūk' on Pinterest Share 'Darba devēji uzbrūk' on Tumblr Share 'Darba devēji uzbrūk' on Twitter Share 'Darba devēji uzbrūk' on Wordpress Share 'Darba devēji uzbrūk' on Email

Vairāk kā 80 gadus Starptautiskās darba organizācijas (SDO) Standartu piemērošanas komiteja trīspusējā procesa ietvaros kontrolē SDO konvenciju īstenošanu dalībvalstīs. Šogad Standartu piemērošanas komitejas mērķis bija izvērtēt tiesības uz streiku kā starptautisko darba tiesību jautājumu.

arodbiedribas.lv

Diemžēl Starptautiskās Darba organizācijas 101. sesijas laikā, kas notika š.g. jūnijā Ženēvā, Standartu piemērošanas komiteja pirmo reizi nespēja veikt savu uzdevumu, jo Darba devēju grupa apšaubīja tiesības uz streiku kā starptautiskas tiesības SDO konvenciju ietvaros, kā arī apšaubīja SDO Ekspertu komitejas kompetenci attiecībā uz SDO konvenciju interpretēšanu. Rezultātā darba ņēmēju pārstāvjiem Standartu piemērošanas komitejā tika liegta iespēja prezentēt nopietnus arodbiedrību tiesību pārkāpumu gadījumus.

Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) ir apņēmības pilna šo jautājumu steidzami risināt visaugstākajā līmenī, tiekoties ar Starptautisko Darba devēju organizāciju (IOE), kā arī sasaucot ekspertu grupu par starptautiskiem darba tiesību jautājumiem pirms 2012. gada novembrī paredzētās SDO vadības sanāksmes.

Šī ir svarīga cīņa, kuras rezultāts parādīs, vai arī turpmāk Starptautiskajā Darba organizācijā turpinās darboties efektīva kontroles sistēma.

SDO dibināta 1919. gadā, bet 1946. gadā tā kļuva par pirmo specializēto Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūru, kas šobrīd apvieno 183 dalībvalstis. Tās galvenais mērķis ir veicināt sociālo taisnīgumu un starptautisku darba tiesību atzīšanu. Organizācijas uzdevums ir formulēt starptautiskos darba standartus (konvenciju un rekomendāciju formā), nosakot minimālās darba tiesību prasības. SDO sniedz dalībvalstīm arī konsultatīvu un tehnisku palīdzību nacionālo politiku izstrādē un ieviešanā.

► Latvija ir Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) dalībvalsts, bet nav tās augstākās vadības institūcijas locekle (Baltijas valstis SDO vadībā pārstāv Lietuva).

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie