Par finansējumu veselībai

Atsaucoties uz Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) aicinājumu, Latvijas Slimnīcu biedrība, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ir izteikušas gatavību kopīgi plānot starptautiska mēroga protesta akciju gadījumam, ja Latvijas valdība nepildīs solījumu par būtisku finansējuma palielinājumu veselības aprūpei.

Minēto organizāciju ieskatā, nav pieļaujama situācija, kurā topošā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts gadiem ilgi nespēj rast politisko gribu sakārtot veselības aprūpes finansējuma jautājumu atbilstoši labai starptautiskai praksei.

Eiropas Savienības (ES) jaunajās dalībvalstīs valsts finansējums veselības aprūpei vidēji ir 4,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet vidēji ES – 7,4% no IKP. Latvijā veselības aprūpes valsts finansējums šogad ir tikai 3,3% no IKP, tāpēc joprojām tiek rupji pārkāpti ES tiesību akti (Pamattiesību harta, u. c.), kas nosaka iedzīvotāju tiesības uz pieejamu un augsti kvalitatīvu veselības aprūpi. Līdz ar to nav pārsteidzoši, ka pēc Eiropas veselības aprūpes patērētāju indeksa jaunākajiem datiem veselības aprūpes kvalitāte Latvijā ir vienā no pēdējām vietām Eiropā.

Kaut arī gan iepriekšējās valdības, gan pašreizējās valdības rīcības plānā (MK 16.02.2012 rīkojums Nr. 84) ir paredzēts, ka veselības aprūpes valsts finansējums tiek pakāpeniski palielināts un 2014. g. sasniedz 4,5% no IKP, patlaban valdība gatavojas 2013. gadā veselības aprūpes valsts finansējumu samazināt līdz 2,8% no IKP. Līdz ar to pagaidām nekas neliecina, ka Latvijas valdība ir sākusi novērst iepriekš minētos pārkāpumus ES pamattiesību jomā.

Viena no protesta akcijas formām varētu būt vēstule ES Padomei un Eiropas Parlamentam ar lūgumu vērtēt, vai ilgstoši un rupji ES pamattiesību pārkāpumi ir savienojami ar Latvijas Republikas atbilstību 2015. g. plānotajam ES Padomes prezidentvalsts statusam.

► Sīkākai informācijai iespējams kontaktēties ar LVSADA pārstāvjiem pa e-pastu lvsada@lvsada.lv vai tālruni 67847300.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *