Trūkst izpratnes par darba līgumu

45% Latvijas darba ņēmēju nezina, ar ko uzņēmuma līgums atšķiras no darba līguma, pakļaujot sevi riskam kļūt par sociāli neaizsargātiem. Lai sekmētu Latvijas iedzīvotāju izpratni par darba tiesisko attiecību normām un to piemērošanu darba vietā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzsāk informatīvo kampaņu “Zini darba tiesības! Esi drošs!”. Tās ietvaros ikviens varēs saņemt bezmaksas LBAS darba tiesību ekspertu konsultācijas, iepazīties ar ieteikumiem ekspertu slejās medijos un darba tiesībām veltītajā mājas lapā www.darbatiesibas.lv, kā arī citās kampaņas aktivitātēs.

Pēteris Krīgers, LBAS priekšsēdētājs:

“Gan Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, gan Valsts darba inspekcija pēdējos mēnešos saņem arvien vairāk sūdzību par darba līgumu aizstāšanu ar uzņēmuma līgumiem. Darba ņēmēji līdz ar to zaudē tiesības pieprasīt virsstundu un nakts stundu apmaksu, izmantot mācību un ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, jaunajiem vecākiem nav bērna kopšanas atvaļinājuma, savukārt slimības gadījumā netiek apmaksāta darbnespējas lapa A, uzņēmuma maksātnespējas gadījumā valsts negarantē nesaņemtās atlīdzības izmaksu.

Ņemot vērā satraucošo faktu, ka gandrīz puse Latvijas darba ņēmēju neizprot, ko nozīmē uzņēmuma līgums, mēs sākam informatīvo kampaņu “Zini darba tiesības! Esi drošs!”, kuras ietvaros runāsim par galvenajiem darba tiesisko attiecību problēmjautājumiem, tostarp arī par uzņēmuma līgumiem. Mēs uzskatām, ka ilgtspējīgai Latvijas attīstībai ir nepieciešami zinoši un par sevi pārliecināti darbinieki.”

Viena no tendencēm, ko pēdējo mēnešu laikā ir novērojuši gan LBAS, gan VDI konsultanti, ir tā, ka strauji pieaug sūdzību skaits par uzņēmuma līgumiem un to radītajām sekām – neapmaksātām virsstundām, nepiešķirtiem atvaļinājumiem, slimības lapas A neapmaksāšanu un citām.

LBAS sadarbībā ar Snapshots veiktajā aptaujā tika apstiprināts arī LBAS darba tiesību konsultantu novērojums par to, ka daļas Latvijas darba ņēmēju pacietība ir ļoti augsta – gadījumā, ja darba devējs vairāk nekā 2 mēnešus neizmaksātu algu, 11% gaidītu, kad to izmaksās, kamēr 41% turpinātu strādāt, paralēli meklējot citu darbu. Tikai 42% respondentu būtu gatavi vērsties Valsts darba inspekcijā un aizstāvēt savas darba tiesības tiesā, ja darba devējs tās pārkāptu. Turklāt 73% aptaujāto nezina, ka prasības iesniegšana tiesā nerada nekādas izmaksas, 37% no viņiem ir maldīgs priekšstats, ka, iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, ir jāapmaksā valsts nodeva un jurista pakalpojumi.

Darba tiesību pārkāpumu skaits Latvijas uzņēmumos joprojām ir augsts. Kā pērn, tā arī šogad darba tiesību jautājumu pārkāpumi veidoja 20% no kopumā VDI pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem. Šogad pirmajā ceturksnī VDI konstatējusi 868 pārkāpumus darba tiesībās. 2012.gada pirmajā ceturksnī, tāpat kā gadu iepriekš, VDI ir sniegusi vairāk nekā 15 tūkstošus konsultāciju par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. Savukārt 2012. gada pirmajā ceturksnī izskatīto iesniegumu skaits ir pieaudzis par 3%, kopumā izskatīti 1180 iesniegumi. Tāpat kā pērn, arī šogad vairāk nekā 94% no VDI trīs mēnešu laikā izskatītajiem iesniegumiem ir bijuši par darba tiesībām. Vairums sūdzību ir saņemtas par darba samaksu, darba līgumiem un atbrīvošanu no darba.

Kampaņas “Zini darba tiesības! Esi drošs!” laikā no 2.maija līdz 30.jūnijam Rīgā un četrās Latvijas reģionu pilsētās – Pāvilostā, Jelgavā, Cēsīs un Daugavpilī – notiks informatīvi pasākumi, kuru laikā ikviens varēs uzzināt, kā rīkoties gadījumos, kad darba tiesības ir pārkāptas. Maijā un jūnijā LBAS konsultanti darba tiesību jomā ekspertu slejās “Latvijas Avīzē” un reģionālajos medijos atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par to, kā izvairīties no darba tiesību pārkāpumiem un risināt problēmsituācijas darba vietā.

Maijā televīzijā un reģionālajos kinoteātros tiks demonstrētas VDI sagatavotās animācijas filmiņas par populārākajiem darba tiesību jautājumiem. Kampaņas laikā ir papildināts saturs īpašā darba tiesībām veltītā mājas lapā www.darbatiesibas.lv, kur iespējams ne tikai iepazīties ar galvenajiem darba tiesību jautājumiem un konsultēties ar kādu no sešiem LBAS darba tiesību konsultantiem, bet arī saņemt materiālus, lai zinātu, kā sevi pasargāt, stājoties darba attiecībās, kā arī aizstāvēt situācijās, kad darba tiesības ir pārkāptas. Praktiski izmantojamo materiālu apkopojumā iekļauti: ieteikumi darba līgumam, paraugs pirmstiesas brīdinājumam un prasības pieteikumam par darba samaksas piedziņu, kā arī paraugs kreditora prasījumam. Līdzīgas informatīvās kampaņas par darba tiesiskajām attiecībām notiek arī citās Eiropas Savienības valstīs. Ja būs nepieciešams, LBAS konsultanti palīdzēs aizpildīt dokumentus un izskaidros nesaprotamos jautājumus.

Kampaņas ietvaros tiks publicēti un informatīvajos pasākumos tiks izplatīti vairāki informatīvie materiāli, kur īsu un vienkārši uztveramu padomu veidā ir sniegti galvenie darba tiesību principi.

Informatīvā kampaņa tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

LBAS sadarbībā ar Snapshots veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā no 2012.gada 23. – 28.aprīlim tika aptaujāti 762 darba ņēmēji.

Papildus informācija: Sigita Lapsiņa, LBAS komunikācijas koordinatore – mob. 26377286, sigita.lapsina@hkstrategies.com

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *