Latvijas iedzīvotāji IR kreisi!

SKDS veiktā pētījuma rezultāti parādījuši – vairāk kā 55% Latvijas iedzīvotāju pēc politiskās pārliecības ir kreisi, lai arī paši to neatzīst vai pat nemaz nenojauš. Pētījuma laikā respondentiem tika uzdoti dažādi arvērti jautājumi, kas saistīti ar vērtību orientācijām “labējs-kreiss”. Apkopojot atbildes, SKDS secināja, kāda ir reālā situācija ar kreiso un labējo proporcijām Latvijā – tā būtiski atšķīrās no tā, ko cilvēki domā par sevis pārstāvēto ideoloģiju.

Realitātē Latvijā ir 43,6% drīzāk kreisi orientētu cilvēku un 11,5% galēji kreisi orientētu sabiedrības pārstāvju. 39,5% nav ne kreisi, ne labēji. Drīzāk labēji orientēti ir 5,4%, un galēji labējo skaits ir pielīdzināms 0%.

Saskaņā ar iedzīvotāju pašvērtējumu 23,1% uzskata, ka atrodas starp labējo un kreiso ideoloģiju. 19,1% uzskata, ka ir galēji labēji, un17,5% domā, ka ir drīzāk labēji. 11,1% uzskata, ka ir drīzāk kreisi orientēti, un 4,4% identificē sevi ar galēji kreisajiem. 24,7% nespēja sevi skaidri identificēt ar kādu no šīm ideoloģijām.

Turklāt, veidojot šos secinājumus, SKDS direktors Arnis Kaktiņš uzsvēra, ka rezultāti skaidri parāda – nav lielas atšķirības starp latviešiem un krieviem attiecībā uz politisko orientāciju; visi Latvijas iedzīvotāji kopumā ir vairāk kreisi orientēti.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *