Sociāldemokrātu vēsture

Jaunstrāvnieka Jāņa Augškalna-Aberberga grāmata “Latvijas socialdemokratiskā strādnieku partija. Vēsturisks atskats”, pateicoties portāla vesture.sauc.lv triecienniekiem, nu ir beidzot digitalizēta un pieejama plašākam lasītāju lokam. Oriģināldarbs izdots Rīgā 1929. gadā.

Portāla veidotāji norāda, ka darbs ir vērtīgs jau ar to vien, ka ir viens no nedaudzajiem avotiem, kas dod kaut minimālu ieskatu sociāldemokrātiskās domas un ideoloģijas attīstībā Latvijā:

“(…) Viens no nedaudzajiem tāpēc, ka sociāldemokratus vienoti vajāja, atmiņas par tiem un to literatūru centās iznīcināt gan Ulmaņa, gan nacistu, gan padomju okupācijas režīmi.

Protams, tas kā visi šāda veida apoloģētiski sacerējumi, tas ir subjektīvs, sarakstīts no mazinieku pozīcijām Pirmās republikas demokrātijas uzplaukuma laikā, cenšoties vēsturisko notikumu skaidrojumu pielāgot jaunās realitātes valdošajām vērtību nostādnēm.

Taču arī šis subjektīvisms var kalpot mums kā avots, analizējot, kurā brīdī un kāpēc autors cenšas dot „piegludinātu“ notikumu traktējumu, kas atšķiras no aprakstīto notikumu laika avotos rodamā skatījuma, vai no citas sociālpolitiskās vērtību sistēmas pārstāvošo pētnieku dotā vēstures traktējuma.”

Pats autors bija jaunstrāvnieks, viens no aktīvākajiem socialdemokrātiem maziniekiem Pirmās republikas laikā (1918.-1940.), izglītības un pašvaldību darbinieks, arodizglītības sistēmas izveidotājs Latvijā, Rīgas pilsētas domnieks un Izglītības nodaļas vadītājs, Rīgas pilsētas valdes Žūpības apkarošanas komisijas vadītājs, viens no Tautas Augstskolas idejas autoriem un dibinātājiem, vēsturnieks autodidakts, viens no „Latvijas senatnes pētīšanas biedrības“ dibinātājiem, sociāldemokrātijas teorētiķis.

“Latvijas socialdemokratiskā strādnieku partija. Vēsturisks atskats” [zip]

► Portāls vesture.sauc.lv

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *