Korporatīvā sociālā atbildība

17 / 02 / 2012
Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Draugiem Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Facebook Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Google+ Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on LinkedIn Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on LiveJournal Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Pinterest Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Tumblr Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Twitter Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Wordpress Share 'Korporatīvā sociālā atbildība' on Email

15. februārī notika ikgadējā Memoranda par Korporatīvās sociālās atbildības principiem partneru sanāksme, kurā piedalījās Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība (LBAS) un citi Memoranda esošie, gan potenciālie partneri – organizāciju un valsts institūciju pārstāvji, lai izvērtētu savas iespējas iesaistīties.

LDDK iepazīstināja ar paveikto Memorandā izvirzīto uzdevumu ieviešanai 2011. gadā un vienojās par prioritātēm 2012. gadam. Kā vienu no būtiskākajiem panākumiem var minēt rekomendāciju izstrādi par godīgas uzņēmējdarbības prakses atbalstam LDDK un sadarbības partneru rīkotās kampaņas „Pret ēnu ekonomiku – par godīgu konkurenci” ietvaros, kuras plānots 2012. gadā virzīt ieviešanai ar partneru atbalstu.

Ilgtspējas indeksa institūta vadītāja Dace Avena iepazīstināja ar Ilgtspējas indeksa panākumiem, attīstot metodoloģiju un piesaistot ar vien vairāk ekspertus vērtēšanas procesam un uzņēmumus dalībai indeksā. Starptautiskajā jomā 2011. gadā notika kopīgs darbs ar uzņēmumiem pie ANO Globālā līguma padomes atjaunošanas, apstiprinot par tās priekšsēdētāju Biznesa augstskolas „Turība” pārstāvi Aldi Baumani, kā arī notika vienošanās par turpmākajām aktivitātēm 10 principu komunikācijai ieinteresētajām pusēm.

Memoranda partneri vienojās par 2012. gada prioritātēm:

• publiskā sektora aktīvāka iesaiste, aicinot ministrijas un atbildīgās iestādes pievienoties memorandam un informēt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības par iespēju un nepieciešamību izvērtēt sociālās atbildības praksi Ilgtspējas indeksā;

• turpināt sniegt rekomendācijas par tiesību aktiem godīgas uzņēmējdarbības prakses aizstāvībai;

• izstrādāt kopēju pozīciju par Eiropas Savienības komunikācijas paziņojuma par korporatīvo sociālo atbildību.

Līdz šim no ministrijām gatavību atbalstīt korporatīvās sociālās atbildības praksi, parakstot Memorandu, bija izteikušas Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Interesi iesaistīties memorandā izrādīja Labklājības ministrija, Ārlietu ministrija, Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kā arī citas organizācijas, kas bija aicinātas uz sanāksmi.

Memorands tika izveidots un to parakstīja 22. organizācijas 2010.gadā, izvirzot mērķi kopīgi ar publiskā un privātā sektora pārstāvjiem vienoties par korporatīvās sociālās atbildības principiem un atbalstītu to ieviešanu praksē, kā arī izvirzīja sešus uzdevumus mērķa sasniegšanai. Katru gadu Memoranda partneri tiekas, lai izvērtētu rezultātus un izvirzītu prioritātes turpmākajam darbam organizatoriskajai vienībai – Korporatīvās sociālās atbildības platformai, ko koordinē Latvijas Darba devēju konfederācija. Platforma darbojas trīs virzienos – KSA integrācija biznesa praksē; Ilgtspējas indeksa attīstība partnerībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību; ANO Globālā līguma Latvijas tīkla kontaktpunkta koordinācija.

informāciju sagatavoja LBAS

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie