NAP prioritātei jābūt nodarbinātībai

Vakar LBAS vadība un dalīborganizāciju pārstāvji tikās ar jaundibinātā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītāju Mārtiņu Krieviņu. Amatpersona informēja par centra veicamajiem darbiem, tai skaitā, Nacionālā attīstības plāna veidošanu un arodbiedrību iesaisti tā tapšanā.

PKC darbosies tiešā Ministru prezidenta pakļautībā, un tā galvenais uzdevums būs valstiska mēroga plānu veidošana, kooordinēšana un uzraudzība. PKC veiks visu līdz šim izveidoto plānošanas dokumentu un nozaru stratēģiju revīziju un saskaņošanu. Tāpat PKC, kurā strādās 15 darbinieki, sniegs dažādus atzinumus Ministru prezidenta vajadzībām.

Patlaban PKC prioritāte ir Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrāde, kas būs saspringts un ātrs process. M. Krieviņš pauž cerību, ka NAP būs reāls un izpildāms dokuments 7 gadiem, un pēc hierarhijas tas ir augstākais dokuments valstī. Vadoties pēc NAP, tiks noteikts arī ESF sadalījums.

PKC vadītājs informēja, ka jau septembrī NAP ir paredzēts iesniegt Ministru kabinetā, tad  tas  nonāks Saeimas apspriešanā. Taču patlaban vēl notiek diskusijas par NAP prieoritātēm, kuras varētu būt trīs.

NAP izstrādes darba grupā darbojas arī LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers. M. Krieviņš īpaši uzsvēra, ka tieši saspringtā darba termiņa dēļ visiem NAP izstrādes grupas locekļiem ir jāpauž visas organizācijas viedoklis un aktīvi jākomunicē ar biedriem par kopīgu nostāju. Drīzumā tiks sagatavota arī PKC mājas lapa.

Klātesošie LBAS dalīborganizāciju vadītāji uzsvēra, ka noteikti NAP prioritāšu vidū ne tikai ir jābūt nodarbinātībai, bet jābūt izstrādātiem arī konkrētiem rīcības plāniem, kā mūsu valstī šo tik sāpīgo jautājumu atrisināt.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *