Rīcības diena arodbiedrībām

Laikā, kad ekonomiskā un sociālā situācija pasliktinās, un Eiropas vadītāji kā vienīgo risinājumu redz arvien lielākus taupības pasākumus, Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina uz Eiropas Rīcības dienu 29.februārī, Eiropas Padomes priekšvakarā. Arodbiedrības visā Eiropā mobilizēsies, lai darbs un sociālais taisnīgums atrastos politisko prioritāšu centrā.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

25. janvārī Briselē Eiropas arodbiedrības nolēma sniegt stingru un saskaņotu atbildi uz pašreizējo slikto ekonomisko un sociālo situāciju, ierosinot organizēt Eiropas Rīcības dienu š.g. 29. februārī. Eiropas arodbiedrības veiks akcijas savās valstīs, lai piesaistītu uzmanību situācijas nopietnībai – ne darbs, ne sociālais taisnīgums vairs nav iekļauts Eiropas dienas kārtībā.

ETUC ģenerālsekretāre Bernadete Segola paziņoja, ka Eiropas arodbiedrības mobilizēsies, lai pateiktu, ka „nu gan vienreiz pietiek!”. Taupības pasākumi nav vienīgā atbilde uz krīzi. Gluži pretēji, šie pasākumi izraisa milzīgus sociālus zaudējumus. Starptautiskā līguma projekts, kas būs samita dienas kārtībā, tikai pastiprinās taupības politiku. Tā vienīgais mērķis ir pēc iespējas vairāk samazināt publisko deficītu, neņemot vērā sociālo ietekmi. Eiropa nedrīkst turpināt īstenot pasākumus, kas nestrādā, un noved valstis arvien dziļākā krīzē, bet cilvēkus – nabadzībā.

Eiropas arodbiedrības uzskata, ka šajā līgumā jāiekļauj izteikts sociāls komponents. Sabalansēti budžeti ir nepieciešami, bet viena vienīga taupība izraisa nelīdzsvarotību. Ekonomikas stimulēšanai ar investīciju palīdzību jābūt izvēles risinājumam.

Arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darbinieku grupa izteikusi savu viedokli par Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā projektu, uzsverot, ka:

► ekonomiskā situācija ES pasliktinās un pieaug bezdarbs, kas īpaši negatīvu iespaidu atstāj uz jauniešiem;

► taupības pasākumi netaisnīgi ietekmē tos, kas nav atbildīgi par krīzi;

► Padomei jāuzsāk eiroobligāciju un finanšu darījuma nodokļa ieviešana;

► jāpiešķir lielāka loma Eiropas Centrālajai bankai izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai;

► jāveicina „Eiropas pakta” izaugsmei un nodarbinātībai parakstīšana; u.c.

EESK Darbinieku grupa arī uzsver, ka Eiropas Parlamentam būtu jānosoda Padome par tās nepārdomāto rīcību attiecībā uz šādu starpvalstu līgumu.

EESK Darbinieku grupa pilnībā atbalsta Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 2012.gada 25.janvārī pieņemto deklarāciju, atzīstot, ka šīs jaunais līgums tikai vājinās Eiropu.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *