LBAS vēstule premjeram

28 / 01 / 2012
Share 'LBAS vēstule premjeram' on Draugiem Share 'LBAS vēstule premjeram' on Facebook Share 'LBAS vēstule premjeram' on Google+ Share 'LBAS vēstule premjeram' on LinkedIn Share 'LBAS vēstule premjeram' on LiveJournal Share 'LBAS vēstule premjeram' on Pinterest Share 'LBAS vēstule premjeram' on Tumblr Share 'LBAS vēstule premjeram' on Twitter Share 'LBAS vēstule premjeram' on Wordpress Share 'LBAS vēstule premjeram' on Email

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šodien nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, kurā pausta organizācijas nostāja pret “Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā”. Vēstulē stāstīts par pagājušā gada 9. decembra Eiropadomē pieņemto eiro zonas valstu/valdību vadītāju lēmumu, ka ir nepieciešams jauns starpvaldību līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā, lai palīdzētu īstenot iepriekš apstiprināto Stabilitātes un izaugsmes paktu. Līguma centrālais elements ir dalībvalstu fiskālā disciplīna.

LBAS kā Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) dalīborganizācija solidarizējas ar ETUC pausto viedokli par to, ka ES valstu līderi maldās, domājot, ka jaunais Līgums spēs atrisināt valstu parādu problēmas un atjaunos izaugsmi, neņemot vērā sociālo partneru viedokli nacionālajā un ES līmenī. LBAS tāpat kā ETUC neatbalsta šo Līgumu, norādot uz sekojošām problēmām:

► neveicot investīcijas izaugsmes stimulēšanai, Līgumā paredzētie pasākumi neatrisinās eiro zonas krīzi, neveicinās nodarbinātību, kā arī nepārliecinās finanšu tirgus dalībniekus par situācijas uzlabošanos;

► pārāk stingru fiskālās disciplīnas principu iestrādāšana nacionālajā likumdošanā un konstitūcijā var vēl vairāk padziļināt esošo krīzi. Atgriešanās pie sabalansētiem valstu budžetiem ir jānotiek pakāpeniski, veicot saprātīgas izmaiņas nodokļu politikā un samazinot ēnu ekonomikas apjomu;

► piedāvātā ekonomiskā pārvaldība var tikt izmantota kā līdzeklis sociālā dialoga, t.sk., darba koplīgumu lomas vājināšanai un ierobežošanai.

LBAS uzskata, ka tā vietā Eiropai ir nepieciešama savādāka ekonomiskā savienība ar spēcīgu sociālo dimensiju, kas ir balstīta uz sekojošiem principiem:

• plašākas pilnvaras Eiropas Centrālajai bankai – tai ir jānodrošina ne tikai cenu stabilitāte ES ietvaros, bet arī jāspēj finansiāli palīdzēt ES dalībvalstīm, lai risinātu to problēmas ar nacionālajiem parādiem;

• sociālo partneru pilnīga neatkarība lemt par darbinieku atalgojumu un darba koplīgumu nosacījumiem, nepieļaujot fiskālās konsolidācijas un taupības pasākumu ietekmi uz šiem sociālā dialoga pamatprincipiem;

• fiskālā disciplīna nedrīkst apturēt izaugsmi – uz publiskajām investīcijām, kas veicina visas tautsaimniecības izaugsmi, netiek attiecināts “sabalansēta budžeta princips”;

• visiem ES līmeņa līgumiem ir jāpievieno „Sociālā progresa protokols”, lai garantētu sociālo pamattiesību ievērošanu.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie