Arodbiedrību kongress

2. decembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā, notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 7. kongress. Tajā piedalīsies 190 delegāti no 20 LBAS dalīborganizācijām un visiem Latvijas reģioniem, viesi no ārzemju arodbiedrībām un valsts pirmās amatpersonas.

Kongresā tiks izvērtēta LBAS iepriekšējā darbība, nosprausti tālākie mērķi un pieņemta virkne rezolūciju ar prasībām Saeimai un valdībai. LBAS kongresā apspriesto tēmu vidū būs nodarbinātība, darba tirgus un nodokļu politika.

LBAS tikko veiktā ekspertīze par nodarbinātības un nodokļu politikas saistību vēsta, ka Latvijā darbaspēka ienākuma nodokļi veido ap 53% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā, kas ir augsts rādītājs un kas liecina, ka Latvijas nodokļu sistēma ir orientēta uz vidusmēra strādājošo kā galveno nodokļu maksātāju.

Ekspertīzes autore akadēmiķe Raita Karnīte norāda, ka Latvijā nodokļu ieņēmumu veidošanā nepietiekoši tiek izmantoti nodokļi, ar kuriem apliek turīgāko iedzīvotāju ienākumus un mantu.

Pētījums rāda, ka krīžu un pēckrīžu periodos, no vienas puses, strauji samazinās gan nodarbinātība, gan nodokļu ieņēmumi, kas skaidrojams ar atalgojuma samazināšanos un lielo darbaspēka nodokļu īpatsvaru nodokļu ieņēmumos, bet, no otras puses, intensīvi tiek veikti labojumi nodokļu likumdošanā, tāpēc ir iespējams, ka biežā likumdošanas maiņa ietekmē nodarbinātību vēl vairāk, un nodarbinātības samazinājumam seko nodokļu ieņēmumu samazinājums. Augstais darbaspēka nodokļu slogs palielina arī ēnu ekonomikas apjomu.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers akcentē:

“Pētījums skaidri parāda, ka darbaspēka nodokļu palielināšana bremzē nodarbinātības attīstību, un augstais nodokļu slogs darbaspēkam rada problēmas arī darba devējiem, jo pieaug uzņēmējdarbības kopējās izmaksas un mazinās konkurētspēja.”

LBAS 7. kongresa delegāti izvirzīs vairākas prasības Saeimai un valdībai, piemēram,

• samazināt darba ņēmēja VSAOI likmi vismaz par 2% tuvākajos 3 gados;
• samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli vismaz par 2% no 2013. gada;
• palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu līdz minimālās algas apmēram tuvākajos 5 gados;
• uzlabot augstākās un profesionālo izglītības iestāžu piedāvāto programmu kvalitāti, lai tās atbilstu darba tirgus vajadzībām;
• samazināt ēnu ekonomiku, nostiprinot darba koplīgumu un nozaru ģenerālvienošanos lomu tautsaimniecībā;
• iekļaut attaisnotajos izdevumos uzņēmumiem darba koplīgumos iestrādātās sociālās garantijas un arodbiedrībām samaksāto biedru naudu u.c.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *