Jaunā strāva arodbiedrībās

Ar vairāk nekā simts idejām darba ņēmēju aktīvākai iesaistīšanai arodbiedrību darbā noslēgusies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētā starptautiskā foruma jauniešu diena “Arodbiedrības ir Tava iespēja – tiesību un drošības garants!”. Pasākums tika organizēts ar mērķi diskutēt par jauno darba ņēmēju aktīvāku rīcību, aizstāvot savas tiesības darba vietā.

„Šobrīd jauniešu īpatsvars arodbiedrībās ir mazāks par desmit procentiem, kas ir ļoti zems rādītājs. Ņemot vērā, ka pārskatāmā nākotnē tieši tagadējie jaunieši kļūs par galvenajiem nodokļu maksātājiem un uzturēs valsts sociālo sistēmu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir apņēmības pilna atbalstīt jaunas idejas darba ņēmēju aktīvākai iesaistīšanai arodbiedrībās,” stāsta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

Pasākums aizsākās ar diskusiju, kurā LBAS Jauniešu padomes pārstāvji un arodbiedrību nozaru pārstāvji pastāstīja vairāk nekā 80 klausītājiem par savu pieredzi, darbojoties arodbiedrībās. Foruma apmeklētāju vidū bija arodbiedrību pārstāvji, vidusskolēni, studenti, jauniešu NVO pārstāvji un citi interesenti.

Diskusijai sekoja Ideju talka, kuras rezultātā jaunieši piedāvāja vairāk nekā 100 idejas arodbiedrību darba uzlabošanai. Idejas tika radītas projektiem, kas veicinātu jaunu biedru piesaistīšanu, sadarbības stiprināšanu arodbiedrību ietvaros, izmaiņas arodbiedrību tēlā, izglītības iespējas par arodbiedrībām un sociālo mediju izmantošana ar mērķi atraktīvā veidā informēt darba ņēmējus par arodbiedrību sniegtajām iespējām.

LBAS arodbiedrību darba koordinētāja un Jauniešu padomes pārstāve Ieva Freiborne norāda: „Forums ir veiksmīgi noslēdzies, un ir patīkami redzēt, ka arodbiedrībās ir daudz jauniešu, kas ir apņēmības pilni rīkoties, lai mainītu arodbiedrību tēlu. Pirmo reizi diskutējām ar jauniešiem tik plašā skaitā, un lielā atsaucība apliecina, ka šādas tikšanās iedvesmo gan arodbiedrību biedrus, gan jauniešus, kas vēl nav arodbiedrībās.”

Populārāko ierosinājumu vidū bija idejas par atraktīvu video sižetu veidošanu par darba tiesību tematiku, lai piesaistītu jauniešu uzmanību šiem jautājumiem. Jaunieši aicināja uzrunāt skolēnus – gan ar atraktīviem suvenīriem, gan organizējot arodbiedrību pārstāvju vieslekcijas jauniešiem, kuri sasnieguši darbaspējas vecumu. Tāpat foruma dalībnieki aicināja plašāk izmantot sociālo mediju iespējas, kas ir īpaši piemēroti jauniešu auditorijas sasniegšanai. Vēl viena ideja – radīt platformu arodbiedrībām, kur dalīties ar labākās prakses piemēriem un veiksmīgu pieredzi.

„Jauniešiem, kas nav iesaistīti arodbiedrību darbā, ir ļoti daudz jautājumu par to, kā arodbiedrības var palīdzēt aizstāvēt savas tiesības, un ir svarīgi sniegt nepieciešamo informāciju atraktīvā un jauniešiem pievilcīgā veidā. Radītās idejas noderēs gan veidojot izglītojošus pasākumus jauniešiem, gan uzlabojot jau esošos,” atzīst I.Freiborne.

Starptautiskais forums tika rīkots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *