Jaunieši: arodbiedrība kā iespēja

Šī gada 2. novembrī norisināsies arodbiedrību Starptautiskā foruma jauniešu diena “Arodbiedrība ir Tava iespēja – tiesību un drošības garants”. Forums tiks veltīts jautājumiem par jaunās darba ņēmēju paaudzes iesaistīšanos arodbiedrībās.

informāciju sagatavoja LBAS Jaunatnes padome

Foruma gaitā jaunieši diskutēs par iespējām, ko viņiem nodrošina dalība arodorganizācijās, kā arī runās par šķēršļiem, kas kavē viņu pašu un vienaudžu aktīvāku iesaistīšanos arodbiedrību darbā. Foruma mērķis ir veicināt jauno darba ņēmēju izpratni par arodbiedrību lomu darba tiesību un darba drošības jautājumu risināšanā.

Pasākuma laikā notiks LBAS Jauniešu padomes un dalīborganizāciju pārstāvju diskusija. Diskusijai sekos „Ideju talka”, kuras laikā jaunieši paši radīs idejas jaunu cilvēku aktīvākai iesaistīšanai arodbiedrību darbā. Forumu apmeklēt aicināti arodbiedrību pārstāvji, vidusskolēni, studenti, jauniešu NVO pārstāvji un citi interesenti. Eiropas Savienības pieredzi, strādājot ar forumā aktualizētajiem jautājumiem, izklāstīs Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Jauniešu komitejas pārstāvis no Vācijas.

Starptautiskais forums tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *