Darbinieku nosūtīšanas problēmas

Lai pārrunātu darbinieku nosūtīšanas problēmjautājumus un Eiropas līmeņa sociālā dialoga attīstību nozarē, Rīgā 8. septembrī no plkst. 9.00 līdz 15.30 tiksies Eiropas sociālie partneri būvniecības nozarē. Sanāksmi organizē: Latvijas Celtnieku arodbiedrība (LCA), Celtniecības un kokapstrādes darbinieku Eiropas federācija (EFBWW) un Eiropas Būvniecības industrijas federācija (FIEC).

Pasākums iesāksies ar Eiropas sociālā dialoga Būvniecības un kokapstrādes industrijā prezentāciju – par praktiskajiem mehānismiem, partneru ieguvumiem, kopējie mērķiem un labās prakses piemēriem. Līgums par Eiropas Savienības darbību atvēl sociālajiem partneriem ļoti nozīmīgu lomu, tas uzliek Eiropas Komisijai pienākumu konsultēties ar sociālajiem partneriem pirms priekšlikumu sociālās politikas jomā iesniegšanas. Uzsākot kopējas iniciatīvas un parakstot koplīgumus, sociālie partneri virza Eiropas Savienības likumdevēju darbinieku un darba devēju interešu aizsardzības virzienā. Kopš savas darbības sākuma 1998. gadā Eiropas Savienības Sociālā dialoga komiteja celtniecības nozarē ir viena no aktīvākajām sociālā dialoga dalībniecēm.

Sanāksmes dalībnieki diskutēs par Darbinieku nosūtīšanas direktīvu un tās lomu Eiropas darba kārtībā – par Eiropas Komisijas komunikāciju, Eiropas Savienības tiesas spriedumiem saistībā ar direktīvu, kā arī ekspertu grupu atzinumiem. Pasākuma ietvaros notiks arī EFBWW-FIEC mājas lapas “Darbinieku nosūtīšana” prezentācija, kas atspoguļos šī projekta mērķi, metodoloģiju un praktiskos ieguvumus.

Darbinieku nosūtīšanas direktīva 96/71/EK ir viens no Eiropas tiesību stūrakmeņiem, tās galvenā iezīme ir darbinieku mobilitātes paaugstināšana. EFBWW un FIEC ir ieguvuši ilgstošu sadarbības pieredzi darbinieku nosūtīšanas un Direktīvas piemērošanas jomā, jo īpaši darbinieku un uzņēmumu interešu aizstāvēšanā. Apvienotā mājas lapa ir viens no šis sadarbības sasniegumiem.

Sanāksmes dalībnieki apspriedīs arī Eiropas sociālo partneru atbalsta iespējas Latvijas sociālajiem partneriem, lai stiprinātu nacionālo sociālo partneru lomu gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī.

Sanāksme notiks: viesnīcas AVALON telpās, Kalēju ielā 70-72, darba valoda: latviešu un angļu (ar tulku palīdzību).

Piedalās: darbinieku pārstāvju organizācijas EFBWW ģenerālsekretārs celtniecības jautājumos Mr. Werner Bualen un darba devēju organizācijas FIEC direktors sociālajās lietās Mr. Domenico Campogrande; Latvijas būvniecības nozares darbinieku un darba devēju pārstāvji; politiķi un valsts amatpersonas; akadēmiskās vides un preses pārstāvji.

► sīkāka informācija: LCA priekšsēdētāja vietnieks Jānis Gužāns, tālr. 29186350

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *