Eiro+ paktam nē!

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība nosūtījusi vēstuli LR Valsts prezidentam, Saeimai un Ministru Kabinetam, kurā paudusi iebildumus pret Latvijas pievienošanos Eiro+ paktam. Jāatceras, ka šī gada marta nogalē notika Eiropadomes sanāksme, kurā LR Ministru prezidents Valdis Dombrovskis diskusiju ietvaros apliecinājis Latvijas gatavību atbalstīt šī pakta iniciatīvas. Savukārt, LBAS ir kategoriski pret un pievienojas Eiropas arodbiedrību konfederācijas viedoklim.

“Šī gada 16.-19. maijā Atēnās notika Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 12. kongress, kura laikā notika plašas diskusijas par turpmāko Eiropas ekonomisko pārvaldību, kuru paredz 2011. gada 24. martā Eiropas Padomes apstiprinātais Eiro+ pakts. Diskusiju rezultātā ETUC nolēma šī gada 21. jūnijā organizēt Eiropas rīcības dienu un atbilstošu demonstrāciju Luksemburgā.

Eiropas rīcības diena tiek organizēta, lai parādītu savu nostāju pret Eiro+ paktā iekļautajiem pasākumiem:

► darba samaksas stingra piesaistīšana produktivitātei, neņemot vērā inflāciju;

► atalgojuma sistēmu, algu indeksēšanas noteikumu un centralizēto vienošanos pārskatīšana un ierobežošana;

► atalgojuma iesaldēšana vai pat samazināšana publiskajā sektorā, lai attiecīgi ietekmētu atalgojumu arī privātajā sektorā;

► pensiju un priekšlaicīgās pensionēšanās noteikumu pārskatīšana, ņemot vērā demogrāfisko situāciju.

Neskatoties uz to, ka Eiro+ pakts ir galvenokārt domāts Eirozonas valstīm un tā galvenais mērķis ir Eirozonas stiprināšana, LR ministru prezidents V. Dombrovskis jau ir paziņojis, ka arī Latvija pievienojas šim paktam un ir gatava uzņemties visas no tā izrietošās saistības.

Šajā sakarā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība vēlas paziņot, ka tā pilnībā piekrīt ETUC viedoklim un uzskata, ka Eiro+ paktā iekļautie pasākumi ir nepieņemami un neatbalstāmi. Mēs aicinām Latvijas Valsts prezidentu, Saeimu un valdību ņemt vērā šo viedokli un lūdzam visas LBAS dalīborganizācijas izplatīt saviem biedriem informāciju par Eiro+ pakta sagaidāmo negatīvo ietekmi.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers”

Vēl šajā kategorijā:

1 comment for “Eiro+ paktam nē!

  1. 29 / 06 / 2011 at 02:46

    21. jūnijā notika arodbiedrību protesti. Savukārt 23.jūnijā notika eiropiešu “indignados” jeb “15-M” protesti (aptuveni 200 cilvēku). Šeit varāk par to, kā tas noritēja:

    http://www.europeanrevolution.net/?p=692
    http://wlcentral.org/node/1912

    Varbūt kādam noderēs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *