Mājsaimniecībām klājas grūtāk

Vairāk nekā pusei jeb 52% Latvijas mājsaimniecību pēdējo 12 mēnešu laikā labklājība ir pasliktinājusies – tā secināts Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktajā mājsaimniecību labklājības apsekojumā. Līdzīgi dati bijuši novērojami arī 2010. gada pēdējā ceturksnī, savukārt tā paša gada pirmajā ceturksnī uz rādītāju pasliktināšanos norādījuši pat 75% mājsaimniecību.

Kā galvenie labklājības pasliktināšanās iemesli mājsaimniecībās tika nosaukti darba samaksas samazināšanās, pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanās, darba zaudēšana, darba meklējumu pārtraukšana cerību zuduma dēļ u.c.

Ja iepriekšējā gada sākumā galvenais labklājības pasliktināšanās iemesls bija darba samaksas samazināšanās, tad, sākot ar 2010.gada trešo ceturksni, – pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanās.

CSP aptaujas laikā viena persona no mājsaimniecības sniedz informāciju par ekonomiskās situācijas izmaiņām visā mājsaimniecībā pēdējo 12 mēnešu laikā; 2011. gada pirmajā ceturksnī tādā veidā aptaujātas 3500 mājsaimniecības.

Kā norādīts aptaujas secinājumos, joprojām lielas problēmas rada darba atrašana. Šā gada pirmajā ceturksnī tikai 11% no kopējā mājsaimniecību skaita, kurās dzīvojošie meklēja darbu, kāds no viņiem to bija atradis. Savukārt 9% no mājsaimniecībām, kurās kāds no tajās dzīvojošajiem nodarbojās ar savu uzņēmējdarbību, atzina, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir pieaudzis pieprasījums pēc viņu uzņēmumā ražotās produkcijas.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *